Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Ansök till kurs för yrkesverksamma

Nu är det möjligt att ansöka till NCK:s kurs "Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma". Kursen som startar i mars vänder sig till dig som ditt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet eller idéburna organisationer.
Läs mer och ansök

Bok med anonyma röster från stödtelefonen

2017 hade den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen funnits i tio år. Med anledning av detta har NCK gett ut en bok som samlar våldsutsatta kvinnors röster i form av anonyma citat.

"Efter ett år började han slå mig, så nu har jag gjort allt han vill. Jag har slutat jobba, slutat träffa mina vänner och familj, slutat gå utanför lägenheten. Jag sitter bara hemma. Blir det bra nu?" Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Sedan 2007 har personalen vid stödtelefonen tagit emot mer än en kvarts miljon samtal.

Läs mer om och beställ boken
Läs mer om Kvinnofridslinjen 10 år

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.