Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utbildare om våld tar hjälp av varandra

En särskild utbildargrupp har varit ett framgångskoncept i arbetet mot våld i nära relationer vid Landstinget i Värmland. Carin Jonsson, utvecklingsledare, berättade om erfarenheterna när webbstöd för vården lanserades i Karlstad. Det här var ett av de regionala lärande exempel på arbete inom hälso- och sjukvården som åhörarna fick höra om vid lanseringsseminariet i Karlstad 6 mars.

Nästa lanseringsseminarium för det nya webbstödet för vården hålls i Stockholm 23 april. Anmälan öppnar inom kort.

Läs nyheten i sin helhet
Gå direkt till webbstöd för vården
Se program till seminarium i Stockholm
 

Uppdrag att utbilda universitetslärare

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget ska genomföras i samverkan med NCK vid Uppsala universitet.
Läs nyhet i NCK:s kunskapsbank

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.