Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Två år med webbkursen om våld

Efter två år har närmare 29 000 personer loggat in och skapat ett konto på webbkursen om våld. Det är ett resultat som deltagarna i projektgruppen bakom kursen är mer än nöjda med.

Kursen togs fram av en projektgrupp med representanter från NCK, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna. Den innehåller baskunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Två år efter lanseringen menar projektgruppen att det stora genomslaget visar vilket viktigt behov kursen fyller. Kursen kommer nu att få en ny, och mer informativ, startsida och kompletteras med två nya filmer.
Läs om projektgruppens erfarenheter
Läs om nyheter som lanseras nu
Gå direkt till kursen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.