Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nu fyller Kvinnofridslinjen 10 år

I år har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen funnits i tio år. Sedan starten har mer än en kvarts miljon samtal från kvinnor som utsatts för våld, hot och sexuella övergrepp besvarats.

Det var 4 december 2007 som stödtelefonen (020-50 50 50) invigdes och antalet besvarade samtal har ökat stort sedan starten. Förra året var det i snitt 86 samtal per dygn. Telefonen bemannas dygnet runt av professionell personal i form av sjuksköterskor och socionomer. Den drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Även NCK har tioårsjubileum i år.

Läs pressmeddelandet 
Läs mer om Kvinnofridslinjen 10 år

Anmäl dig till introduktionsdagar

Till och med 14 januari är det möjligt att anmäla sig till NCK:s introduktionsdagar "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som hålls 24–26 januari 2018. Under de tre dagarna anordnas ett stort antal föreläsningar för yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Läs mer och anmäl dig

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.