Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Äldre och ny webbkurs i fokus under Almedalen

NCK i AlmedalenTorsdag 7 juli kan alla som vill få en förhandstitt på webbkursen om våld som NCK lanserar tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna i höst. Det här är ett av två seminarier som NCK arrangerar under Almedalsveckan i Visby.

Arbetet med webbkursen om våld påbörjades för mindre än ett år sedan. Tanken var att skapa en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Det ska bli väldigt roligt att för första gången visa valda delar av webbkursen för publik vid seminariet i Almedalen, säger NCK:s projektledare Annika Engström.

NCK står dessutom bakom ett seminarium på tisdag 5 juli med rubriken ”Ni säger väl ingenting till min man?”. Det handlar om ett samtal mellan NCK:s föreståndare Gun Heimer och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L), om vårdens ansvar för att upptäcka våld mot äldre kvinnor.

Läs hela reportaget

NCK-artikel om våld i Läkartidningen

2016-06-15

Det senaste numret av Läkartidningen innehåller en översiktsartikel om vikten av att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen skriven av med dr Anna Berglund, expert på NCK, och professor Gun Heimer, NCK:s föreståndare. De poängterar bland annat att kunskap om våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan behövs i hela vården.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

Intervju med Anna Berglund

Hög tid söka utbildningar för yrkesverksamma

2016-06-21

Nu är det möjligt att söka NCK:s kurser för yrkesverksamma inför höstterminen 2016. Både NCK:s kurs Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma (15 hp) och utbildarkursen Att utbilda om mäns våld mot kvinnor 
(7,5 hp) startar på nytt i höst. 

Läs mer och sök till kurserna

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 2
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.