Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Debatt: Vem bryr sig om sexualbrottsoffren?

"Sexualbrott är grova brott som måste utredas skyndsamt. Att anmälningarna blir liggande på hög hos polisen är oacceptabelt och ansvaret vilar tungt på polisens ledning att vända utvecklingen."

Det skriver Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid och Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige på DN debatt. De pekar på att medvetenheten om det sexuella våldet ökat, något som också leder till fler polisanmälningar. Samtidigt har poliser den här hösten själva gått ut och larmat om hur anmälningar om sexuellt våld blir liggande utan åtgärd.

Läs mer på DN debatt
Läs artikeln här

Anmäl dig till introduktionsdagarna

Nu går det att anmäla sig till NCK:s introduktionsdagar 24–26 januari 2018 i Uppsala. Under de tre dagarna " Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" ges en första introduktion till ämnesområdet mäns våld mot kvinnor för yrkesverksamma. Mer utförligt program släpps senare i höst.
Läs mer om introduktionsdagarna

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.