Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Webbstöd för hälso- och sjukvården planeras

Nu ska även vårdsektorn få ett webbaserat kompetensstöd. Webbstödet ska bland annat innehålla kunskap, råd och tips i arbetet mot våld i nära relationer. Men först genomförs en förstudie för att ta reda på hur behovet egentligen ser ut.

Det handlar om det senaste regeringsuppdraget som NCK utför i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Enligt uppdraget ska det nya nationella kompetensstödet lyfta fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Stödet riktar sig både till hälso- och sjukvården och tandvården.

Läs hela nyheten
 

Lärobok ger ytterligare kunskap

Behöver du mer information om våld? Tänk på att det alltid är möjligt att beställa NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar". Boken ger bland annat grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Förutom till studenter vänder den sig även till yrkesverksamma och ideellt engagerade.

Beställ boken och läs mer om vårt utbildningsmaterial

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.