Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Studenter tar chansen att lära om våld

Selma Brahmsteadt var en av dem som skrev in sig på NCK:s grundkurs om mäns våld mot kvinnor för studenter nyligen. Kursen hålls på kvällstid och hon väljer att gå den utöver sina ordinarie studier på psykologprogrammet.

Undervisning om mäns våld mot kvinnor kommer i framtiden att bli obligatoriskt på ett par olika program. Men hittills har enda möjligheten att tillgodogöra sig kunskapen för många studenter i Uppsala varit att gå en kvällskurs på NCK. Kursen har hållits varje år sedan 2001 och nytt för i år är att den ingår i det ordinarie kursutbudet på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

Läs hela nyheten 

Läroboken ger mer kunskap

Söker du mer kunskap om våld? Beställ läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Boken har tagits fram av NCK och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och engagerade. 
Läs mer om utbildningsmaterialet

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.