Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utbildarkursen ger ringar på vattnet i Norrtälje

Tanken med NCK:s utbildarkurs är att fler ska kunna utbilda om våld. Sedan i höstas är ett av de verktyg som används i undervisningen den nya webbkursen om våld. I Norrtälje kommun har en av utbildarkursens deltagare, Denise H Keyser, i sin tur utbildat tolv personer i att hålla webbkursens gruppspår.

Deltagarna från Svenska kyrkan, förskoleverksamheten, fältassistenterna, socialtjänsten, skolkuratorerna, familjerådgivarna och polisen med flera diskuterade bland annat utmaningarna med att utbilda om våld. Vilka svårigheter riskerar man att möta? Hur bemöter man de ibland starka reaktioner som ämnet kan väcka? Engagemanget var stort när NCK var på plats.
Läs hela artikeln och se film

Många samtal till Kvinnofridslinjen 2016

Sammanlagt 31 275 samtal togs emot av Kvinnofridslinjens personal under 2016. Året dessförinnan rörde det sig om cirka 31 500 samtal. Snittet för både 2015 och 2016 blev 86 samtal per dygn. Den nationella stödtelefonen riktar sig till kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp men även vänner och personal är välkomna att ringa.

Gå direkt till Kvinnofridslinjens webbplats
 

Lärobok ger ytterligare kunskap

Behöver du mer information om våld? Tänk på att det alltid är möjligt att beställa NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar". Boken ger bland annat grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Förutom till studenter vänder den sig även till yrkesverksamma och ideellt engagerade.

Beställ boken och läs mer om vårt utbildningsmaterial

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.