Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Djurskyddshandläggare upptäcker våldsutsatta

På webbstöd för kommuner publiceras bland annat reportage i form av lärande exempel från olika delar av landet. Ett lärande exempel ska fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Det senaste reportaget kommer från Västmanland där djurskyddshandläggare bidrar till att även våldsutsatta barn och vuxna upptäcks. Numera orosanmäler de ärenden till socialtjänsten, som får värdefulla underlag till sina utredningar.
– Tidigare var vi fokuserade på djuren men nu ser vi till hela familjen. Det är ett samhällsansvar som vi har, säger Eva Eriksmarck, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Läs och se film från Västmanland

Sista chansen söka höstens kurser

Missa inte att söka till höstens kurser! Både den tvärvetenskapliga kursen för yrkesverksamma, Mäns våld mot kvinnor, 15 hp, och utbildarkursen, Att utbilda om mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp, är fortfarande öppna för ansökningar.
Sök höstens kurs för yrkesverksamma
Sök höstens utbildarkurs

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.