Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

NCK deltog i sammanträde vid Europaparlamentet

Måndag 27 mars talade NCK:s chef, professor Gun Heimer, vid ett sammanträde vid Europaparlamentet gällande EU:s anslutning till den så kallade Istanbulkonventionen.

Konventionen, som trädde ikraft i Sverige 2014, handlar om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Den är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Förutom Gun Heimer talade även bland annat Anna Maria Corazza Bildt, ledamot i Europaparlamentet och medrapportör för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen.

Se webbsändningen från Europaparlamentet
Läs om Istanbulkonventionen i kunskapsbanken

"Könsrelaterat våld liknar hatbrott"

Borde inte offer för könsrelaterat våld även kunna ses som offer för hatbrott? Det är en fråga som upptagit Görel Granström, docent i rättsvetenskap och en av ledamöterna i NCK:s vetenskapliga råd. Hon menar att det finns stora likheter mellan det könsrelaterade våld som bland annat drabbar unga kvinnor på sociala medier och hatbrott. Men kön är inte en grund för hatbrott i lagstiftningen idag.

Läs en intervju med Görel Granström i kunskapsbanken
 

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.