Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

250 deltagare på introduktionsdagarna

Att det finns ett stort sug efter kunskap om våld var tydligt när årets introduktionsdagar hölls på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Runt 250 deltagare, ett hundratal fler än året dessförinnan, lyssnade till tolv föredrag.

Tidigare år har arrangemanget hållits i universitetshuset men eftersom byggnaden för tillfället är under renovering flyttades det i år till den större Grönwallsalen. Det gjorde det också möjligt att välkomna betydligt fler yrkesverksamma från hela landet. Intresset var stort, både för föreläsningarna och för bokbordet med material. På bilden studerar Linn Hagström AT-läkare från Gävle några av NCK:s publikationer.

Läs hela artikeln och se film  

Lärobok ger ytterligare kunskap

Behöver du mer information om våld? Tänk på att det alltid är möjligt att beställa NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar". Boken ger bland annat grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Förutom till studenter vänder den sig även till yrkesverksamma och ideellt engagerade.

Beställ boken och läs mer om vårt utbildningsmaterial

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.