Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Ny webbkurs om våld tar form

Filmning inför webbkursen på NCK i Uppsala.

Arbetet med NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är inne i ett intensivt skede. Manuset är klart, experter från hela landet har filmats och nu ska kursen sättas ihop för att kunna lanseras i höst.

Som stöd i arbetet med kursen har NCK haft en referensgrupp bestående av representanter från både kommuner, landsting, myndigheter och idéburna organisationer. Nyligen var de för andra gången på besök hos NCK i Uppsala för att diskutera upplägget.

Evelina Nilsson från Kristianstads kommun och Ing-Marie Andrée från Landstinget Sörmland menar att kursen är efterlängtad och kommer att kunna spela en viktig roll.

Läs hela reportaget

Dags söka höstens kurser

2016-04-21

Nu går det att söka till höstens kurser för yrkesverksamma. NCK:s tvärprofessionella universitetskurs för yrkesverksamma på 15 högskolepoäng ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Utbildarkursen "Att utbilda om mäns våld mot kvinnor" på 7,5 högskolepoäng ger grunderna i pedagogik, didaktik och metodik, anpassat för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, samt en fördjupning.

Läs mer om kurserna

Ny rapport om våldet mot äldre kvinnor

2016-03-15

Även äldre kvinnor drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld. Men omgivningen har ofta svårt att inse att så är fallet, något som kan försvåra för utsatta kvinnor att få hjälp. Det framgår av den forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet presenterade på ett seminarium vid Sveriges riksdag för en tid sedan.

Läs rapporten i sin helhet

Läs pressmeddelandet

Läs debattartikeln

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 2
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.