Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Sexuella övergrepp tema för seminarium i Almedalen

Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp? Det var rubriken på det ena av NCK:s två seminarier under årets Almedalsvecka. Att rättsväsendet måste få till fler fällande domar och att statusen på arbetet måste höjas var några av de saker som lyftes.

Panelen kunde konstatera att det idag finns brister när det gäller både att ge hjälp och stöd, men kanske framför allt möjligheter till upprättelse för de kvinnor som utsätts för sexuellt våld. I samtalet deltog bland annat Sara Bäckström, RFSU:s förbundsjurist (bilden) och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.
Läs hela nyheten
Se tisdagens seminarium här
Se torsdagens seminarium här
 

Webbstöd lanseras i Malmö i höst

Anmälan har öppnat för lanseringsseminariet för webbstöd för vården i Malmö 13 november. Det nya metod- och kompetensstödet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld. Det har nu kompletterats med ett lärande exempel från barnakuten i Huddinge. 
Se programmet för seminariet i Malmö och anmäl dig
Läs lärande exempel från Huddinge

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.