Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

10 000 har lärt sig mer om våld i nära relationer

På drygt ett halvår har cirka 10 000 personer runt om i Sverige gått en webbkurs om våld i nära relationer. Kursen, som lanserades i höstas, vänder sig till personal över hela landet som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

Bakom webbutbildningen står Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Att intresset för frågorna är stort var man medveten om redan inför lanseringen 20 september förra året. Men att kursen skulle få tusentals användare på så kort tid är ändå över förväntan. NCK:s chef Gun Heimer konstaterar att kursen fyller ett behov och att viljan att lära sig mer är stor.

Läs hela pressmeddelandet
Se en trailer om kursen

NCK:s egen lärobok

Söker du mer kunskap om våld? Beställ läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Boken har tagits fram av NCK och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och engagerade.

Läs mer om läroboken här
 

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.