Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Ny webbkurs och äldre i fokus under Almedalen

Presentation av webbkurs

2016-07-08

Torsdag 7 juli smyglanserades webbkursen om våld som NCK arbetat fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det här var ett av två seminarier som NCK arrangerade under Almedalsveckan i Visby.

Den sista finputsningen av den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer pågår för tillfället. I september kommer kursen att läggas ut på NCK:s webbplats, lätt tillgänglig och kostnadsfri att använda för yrkesgrupper som arbetar med frågorna.

Men redan under Almedalsveckan fick publiken en förhandstitt. Några bilder ur den serie med våldsutsatta Anna som löper som en röd tråd genom kursen samt filmade kommentarer spelades upp för deltagarna i seminariet. Flera aktörer betonade hur välkommen satsningen är. Efterfrågan på utbildningar inom området har blivit allt större på senare tid, inte minst det senaste året.

– Jag hoppas verkligen att den här satsningen kan bidra till ökad medvetenhet om problematiken och bättre hjälp för alla dem som är utsatta, sade Uppsala universitets rektor Eva Åkesson när hon inledde seminariet.

Under Almedalsveckan arrangerades också ett samtal om våld mot äldre kvinnor på Psykisk hälsa-kaféet i Visby.

Läs hela reportaget

Se universitetets webbsändning från seminariet om webbkursen

NCK-artikel om våld i Läkartidningen

2016-06-15

Det senaste numret av Läkartidningen innehåller en översiktsartikel om vikten av att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen skriven av med dr Anna Berglund, expert på NCK, och professor Gun Heimer, NCK:s föreståndare. De poängterar bland annat att kunskap om våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan behövs i hela vården.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

Intervju med Anna Berglund

Hög tid söka utbildningar för yrkesverksamma

2016-06-21

Nu är det möjligt att söka NCK:s kurser för yrkesverksamma inför höstterminen 2016. Både NCK:s kurs Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma (15 hp) och utbildarkursen Att utbilda om mäns våld mot kvinnor 
(7,5 hp) startar på nytt i höst. 

Läs mer och sök till kurserna

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 3
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.