Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Sexuella övergrepp tema för seminarium i Almedalen

NCK kommer att hålla två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland i år. Det första seminariet handlar om sexuella övergrepp. Det andra om vikten av att frågor om våldsutsatthet ställs inom hälso- och sjukvården.

Tisdag 3 juli hålls det första seminariet med rubriken: "Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?" Det handlar om hur samhällets stöd fungerar – från det första läkarbesöket eller samtalet med polisen till rättssalen. ”Tyvärr brister det ofta idag. Varför? Och hur kan vi förändra det?” står det i programmet. Torsdag 5 juli är det så dags för NCK:s andra seminarium. Det har rubriken: "Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet mot våld."
Läs hela nyheten

Webbstöd lanseras i Malmö i höst

Anmälan har öppnat för lanseringsseminariet för webbstöd för vården i Malmö 13 november. Det nya metod- och kompetensstödet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld. Det har nu kompletterats med ett lärande exempel från barnakuten i Huddinge. 
Se programmet för seminariet i Malmö och anmäl dig
Läs lärande exempel från Huddinge

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.