Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

NCK arrangerade samtal om sekretess i Almedalen

NCK hade två egna arrangemang under Almedalsveckan. Det ena var ett seminarium om erfarenheterna från Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen. Det andra ett panelsamtal där ett antal experter debatterade under rubriken "Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?". En kunnig expertpanel från Socialstyrelsen, polisen och hälso- och sjukvården diskuterade då hur sekretesslagstiftningen kan tillämpas i arbetet mot våld. En formaliserad samverkan mellan de olika instanserna och ökad kunskap lyftes fram som några av lösningarna på problemet.

Läs reportage från Almedalen
Se webbsändning från seminariet
Läs nyhet inför Almedalsveckan

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.