EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nya filmer ska få fler att fråga om våld

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer.

De sex dramatiserade kortfilmerna visar på ett konkret sätt hur medarbetare kan ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet.

– Det är värdefullt att det nu finns filmer för socialtjänsten om att ställa frågan om våld, vi vet att de är efterfrågade, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Läs hela nyheten
Till filmerna om att ställa frågor

Över 40 000 besök på webbstöd för vården

Webbstöd för vården har funnits ett år och har nu över 40 000 sidvisningar. Webbstödet är ett verktyg för personal i hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer. Det har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen.

Nyligen träffade NCK AT-läkare på Akademiska sjukhuset för att informera om verktyget. 
Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.