Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nya utbildningsfilmer riktas till socialtjänsten

Foto på Marwaa Ibrahim

Nu producerar NCK tillsammans med länsstyrelserna tre nya filmer som på ett konkret sätt visar hur frågor om våld kan ställas. Filmerna riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten, sedan tidigare finns liknande utbildningsmaterial för vården. 

Marwaa Ibrahim är biträdande enhetschef för relationsvåldsteamet på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Hon är också skådespelare i en av filmerna. De tre utbildningsfilmerna produceras som en del i ett större nationellt kompetensstöd som NCK utvecklar i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna inom ramen för ett regeringsuppdrag. Sedan tidigare finns tolv utbildningsfilmer för medarbetare i vården.
Läs hela nyheten och se en film från inspelningen

Webbstöd för vården lanseras i Malmö

Tisdag 13 november hålls ytterligare ett seminarium för att lansera webbstöd för vården i Malmö. Det nya metod- och kompetensstödet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld. Där publiceras även lärande exempel i form av reportage från olika verksamheter. Det senaste från Folktandvården Skåne där personalen får utbildning om våld.
Se lokalt program för Malmö och anmäl dig
Läs lärande exempel från folktandvården

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.