Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Kvinnofridslinjen med i SVT:s Anslagstavlan

Nu visar SVT:s program Anslagstavlan den nya informationsfilmen om Kvinnofridslinjen. Det är första gången som programmet används som informationskanal för den nationella stödtelefonen.

– För att stödtelefonen ska bli till nytta måste den synas och vara känd, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Kvinnofridslinjen drivs av NCK på uppdrag av regeringen. Kvinnor som utsätts för hot, våld och sexuella övergrepp ringer för att få stöd och hjälp. Även närstående och personal som möter våldsutsatta är välkomna att höra av sig.

Se filmen här
Kvinnofridslinjens webbplats

Röster läses på Humanistiska teatern

I år uppmärksammar NCK 25 november, FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, med ett program på Uppsala universitets Humanistiska teater där skådespelare läser ur NCK:s bok ”Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen”. 25 november lyses byggnader över hela världen upp i orange för att sätta ljus på frågan om mäns våld mot kvinnor. Under kvällen lyses även Humanistiska teaterns fasad i Uppsala upp i orange.
Läs hela nyheten  

Bild på Humanistiska teatern Foto: Stewen Quigley

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.