EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nytt material för socialtjänstens arbete mot våld

Under hösten har NCK påbörjat en omgörning av webbstödet för kommuner. Här hittar du våra nya filmer om att ställa frågor om våld inom socialtjänsten.

Filmerna är producerade tillsammans med länsstyrelserna och ger socialtjänsten ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter.

Webbstödet har också uppdaterats med lärande exempel om arbetet med äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och kvinnor med erfarenhet av prostitution som utsätts för våld. Nya faktatexter har publicerats om bland annat det våldsförebyggande arbetet och att arbeta med våldsutövare.
Webbstöd för kommuner
Till filmerna om att ställa frågan

Sök utbildarkurs på NCK

Kursen i att utbilda om mäns våld mot kvinnor på NCK går nu att söka. Sista ansökningsdag är den 24 februari. Kursen ger kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. 
Läs mer och sök utbildarkursen

Över 40 000 besök på webbstöd för vården

Webbstöd för vården har funnits ett år och har nu över 40 000 sidvisningar. Webbstödet är ett verktyg för personal i hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer. Det har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen.

Nyligen träffade NCK AT-läkare på Akademiska sjukhuset för att informera om verktyget. 
Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.