Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Stödtelefonen extra viktig på sommaren

Stödtelefonen Kvinnofridslinjen har som vanligt öppet dygnet runt i sommar. Antalet samtal från kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp har den senaste tiden varit stort.

I första hand är det de våldsutsatta kvinnorna själva som ringer. Men även personal som möter våldsutsatta i sitt arbete har möjlighet att vända sig till stödtelefonen för att få råd om hur de bör agera.

– Det kan vara extra viktigt i semestertider när det händer att man är ensam på sin arbetsplats och inte alltid har någon annan att rådgöra med, säger verksamhetschef Åsa Witkowski.
Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi allt om kvinnofridskonferensen 2018. Vi har dessutom gjort lärande exempel både från barnakutmottagningen i Huddinge och träffat en kvinnofridssamordnare i Södertälje. Du kan även läsa hur gymnasieelever i Luleå dansar för kvinnofrid.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev