Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Sydkorea lär sig om Sveriges arbete mot våld

För tredje gången inom loppet av några år har NCK haft besök från Sydkorea. Den här gången var det den ideella organisationen Korea Women's Hotline som kom till Sverige för att ta reda på mer om hur svenska myndigheter och organisationer arbetar mot mäns

Korea Women's Hotline har funnits sedan 1983 och har en omfattande verksamhet med 25 lokala kontor runt om i Sydkorea. Organisationen arbetar brett med att bekämpa könsrelaterat våld mot kvinnor och förespråka jämställdhet. De driver bland annat skyddade boenden och en stödtelefon för kvinnor som utsätts för våld.

Läs nyheten

Läs NCK:s nyhetsbrev

I ett extra nyhetsbrev berättar vi om NCK:s senaste rapport "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården". Här kan du läsa mer om de fyra framgångsfaktorer som identifierats: kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev