Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Introduktionsdagar med föreläsningar

Onsdag, torsdag och fredag denna vecka, 24–26 januari, hålls NCK:s introduktionsdagar  ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” i Missionskyrkan i Uppsala.

Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer. I år anordnas de i Missionskyrkan på S:t Olofsgatan 40 i Uppsala. Programmet innehåller sammanlagt ett tiotal föreläsningar om olika aspekteter av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs mer och se programmet

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om Kvinnofridslinjen som fyllde 10 år 4 december. Du får möta några av dem som varit med sedan starten och kan läsa mer om boken "Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen". Vi har även intervjuat tandläkaren och forskaren Therese Kvist som menar att tandvården har en unik möjlighet att upptäcka våldsutsatthet.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev