Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Debatt: Vården måste ta ansvar för att arbeta mot våld

I spåren av #metoo är det viktigt att hälso- och sjukvården arbetar aktivt mot våld i nära relationer. Ett stort steg framåt tas i sommar när högskoleförordningen ändras så att kunskap om mäns våld mot kvinnor blir obligatorisk på utbildningar till läkare, sjuksköterska, socionom, fysioterapeut, psykolog, tandläkare och jurist. Samtidigt är det helt avgörande att satsningar även görs på fortbildning. Vården har en nyckelroll att spela – både för att upptäcka och för att ge stöd till våldsutsatta patienter.

Det skriver Gun Heimer, chef för NCK, och Per Elowsson, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset på UNT Debatt på internationella kvinnodagen 8 mars.

Läs hela debattartikeln

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om den nationella kvinnofridskonferensen 2018 och de regionala seminarierna i samband med lanseringen av webbstöd för vården som det nu går att anmäla sig till. Dessutom har vi gjort ett reportage i form av ett lärande exempel från Snäckbackens förskola i Sollentuna som arbetat med Brottsoffermyndighetens material "Liten och trygg".
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev