Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Se panelsamtalet om sekretesslagstiftningen

Under Almedalsveckan anordnade NCK ett samtal med rubriken "Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld". En kunnig expertpanel från Socialstyrelsen, polisen och hälso- och sjukvården diskuterade då hur sekretesslagstiftningen kan tillämpas i arbetet mot våld.

En formaliserad samverkan mellan de olika instanserna och ökad kunskap lyftes fram som några av lösningarna på problemet. Åsa Witkowski, verksamhetschef för kvinnofridsenheten på NCK, fungerade som samtalsledare och inledde med att beskriva det arbete som bedrivits inom Region Uppsala.

Panelsamtalet filmades i sin helhet.
Läs ett reportage och se filmen

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet intervjuar vi en forskare som studerat våldsutsatta barns informella nätverk, berättar om arbetssättet Bygga broar, höstens utbildningar på NCK som nu går att söka och de seminarier som planerades under Almedalsveckan.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev