Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Fler samtal efter #metoo-kampanjen

Stödtelefonen Kvinnofridslinjen har haft ett ökat antal samtal sedan kampanjen #metoo fått stort genomslag i sociala medier. NCK har också känt av ett ökat intresse för information om sexuella övergrepp.

Antalet samtal från våldsutsatta kvinnor har gått upp med ungefär tio procent den senaste tiden, från 80–90 samtal varje dygn till mellan 90 och 100. Fler kvinnor ringer också och berättar om händelser som ligger långt tillbaka i tiden. Samtidigt efterfrågar medierna statistik över förekomsten av sexuella övergrepp. Letar du också efter information?

Läs mer om sexuellt våld
Läs mer om förekomsten av våld
Gå direkt till Kvinnofridslinjens webbplats 

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om det unika samarbetet mellan Uppsala stadsteater och NCK som resulterar i ett lunchprogram på teatern 25 november. Men brevet innehåller också en forskarintervju om dödligt våld i nära relationer och ett lärande exempel från Borås som fokuserar på förebyggande arbete. Vi påminner också om möjligheten att tycka till om Kvinnofridslinjens webbplats.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev