Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Guide om omhändertagande efter övergrepp reviderad

NCK har reviderat guiden för omhändertagande efter sexuella övergrepp i samverkan med Nationellt Forensiskt Centrum. Den nya guiden finns att läsa och ladda ner från NCK:s webbplats.

”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp” togs för första gången fram i samband med ett regeringsuppdrag 2008. Den innehåller praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg. Guiden ingår som en del i spårsäkringssatsen, ett färdigpackat set för undersökning av kvinnor, män och barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Läs hela nyheten
Länk till den nya guiden
 

Läs NCK:s nyhetsbrev

NCK:s välbesökta introduktionsdagar, en forskarintervju med Mari Brännvall som skrivit om rättsväsendets hantering av ärenden som rör mäns våld mot kvinnor samt den stora ökningen av besökare på webbplatsen. Det är något av innehållet i det senaste nyhetsbrevet.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev