Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Flera nyheter när webbkursen fyllde år

20 september fyllde webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ett år. Webbkursen har fått ett stort genomslag ute i landet och antalet användare ligger nu på över 14 000.

Samtidigt med årsdagen lanserades även ett antal nyheter. Den första delen av den tecknade filmen där våldsutsatta Anna besöker socialtjänsten finns nu för nerladdning och spridning på sociala medier. Samtliga filmer i webbkursen och trailern går dessutom att få textade på engelska.
– Genom att vi översatt det filmade materialet finns det nu möjligheter för grupper och internationella besökare att se filmklippen, säger projektledare Annika Engström på NCK.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi hur djurskyddshandläggare i Västmanland bidrar till att även våldsutsatta barn och vuxna upptäcks. Vi påminner också om möjligheten att köpa NCK:s egen lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" och intervjuar en forskare som studerat män som utsatts för bland annat sexuella övergrepp.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev