Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Frågor om våld lyftes vid träff med landstingsnätverk

Hur vanligt är det att frågor om våldsutsatthet ställs till patienter inom hälso- och sjukvården? Det är en av de saker som Mariana Dufort på Socialstyrelsen tittat på. När NCK:s landstingsnätverk träffades nyligen var hon inbjuden för att berätta mera.

Ett 20-tal representanter som ansvarar för kvinnofridsarbetet ute i regioner och landsting träffades på NCK för en tid sedan. De fick höra Mariana Dufort berätta om den kartläggning av frågor om våldsutsatthet som hon gjort. Där redovisas bland annat hur många verksamheter som uppger att de frågar om våldsutsatthet på indikation respektive rutinmässigt.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om sommaren på Kvinnofridslinjen. Du kan också hitta länkar till filmerna från NCK:s seminarier i Almedalen samt vårens kvinnofridskonferens. Vi har dessutom intervjuat två forskare, Jenny Yourstone och Moa Bladini.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev