Fullt i föreläsningssal under introduktionsdagar

Foto från introduktionsdagarna i Universitetshuset

Introduktionsdagarna "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" arrangerades 29-31 januari i Universitetshuset i Uppsala. Nära 200 yrkesverksamma från hela landet deltog.

Dagarna som NCK arrangerar varje år ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt viss fördjupning genom aktuell forskning. Många deltagare passade på att ta med sig NCK:s kostnadsfria rapporter och informationsmaterial hem till sina arbetsplatser. 

"Det här blir bra att dela med sig till kolleger", sa en av dem och plockade upp information om webbkurs om våld. 
Läs hela nyheten och se film från dagarna

Senaste nyhetsbrevet från NCK

Bild på ett av NCK:s nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om webbstödet för kommuner som nu har uppdaterats. Där finns bland annat de nya filmerna om att ställa frågan om våld inom socialtjänsten. Vi skriver också om den modellkurs för universitetslärare som ska undervisa om mäns våld mot kvinnor som NCK håller på att utveckla. Dessutom berättar vi om det stora intresset inom tandvården för att arbeta mot våld i nära relationer.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev