Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Studenter tar chansen att lära om våld

Selma Brahmsteadt var en av dem som skrev in sig på NCK:s grundkurs om mäns våld mot kvinnor för studenter nyligen. Kursen hålls på kvällstid och hon väljer att gå den utöver sina ordinarie studier på psykologprogrammet.

Undervisning om mäns våld mot kvinnor kommer i framtiden att bli obligatoriskt på ett par olika program. Men hittills har enda möjligheten att tillgodogöra sig kunskapen för många studenter i Uppsala varit att gå en kvällskurs på NCK. Kursen har hållits varje år sedan 2001 och nytt för i år är att den ingår i det ordinarie kursutbudet på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi hur djurskyddshandläggare i Västmanland bidrar till att även våldsutsatta barn och vuxna upptäcks. Vi påminner också om möjligheten att köpa NCK:s egen lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" och intervjuar en forskare som studerat män som utsatts för bland annat sexuella övergrepp.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev