NCK skapar modellkurs för universitetslärare

Under hösten har NCK påbörjat arbetet med att utveckla en modellkurs för universitetslärare på de sju program där kunskap om mäns våld mot kvinnor sedan i somras är obligatorisk. Vid två tillfällen har programansvariga från Uppsala universitet och Karolinska Institutet bjudits in till NCK.

Det var första juli i år som examensordningarna i högskoleförordningen för sjuksköterske-, tandläkar-, fysioterapeut-, socionom-, läkar-, jurist och psykologprogrammet ändrades. Sedan dess ska mäns våld mot kvinnor ingå som en obligatorisk del i undervisningen vid dessa program och examineras. Universitetslärare runt om i Sverige kan därför behöva utbildning i att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

Bild på ett av NCK:s nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om webbstödet för kommuner som nu har uppdaterats. Där finns bland annat de nya filmerna om att ställa frågan om våld inom socialtjänsten. Vi skriver också om den modellkurs för universitetslärare som ska undervisa om mäns våld mot kvinnor som NCK håller på att utveckla. Dessutom berättar vi om det stora intresset inom tandvården för att arbeta mot våld i nära relationer.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev