Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Det händer på NCK

2017-04-27

Bild från seminariet på Uppsala slott.SEMINARIUM PÅ UPPSALA SLOTT. NCK höll tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län ett lunchseminarium på Uppsala slott. Syftet var att uppmärksamma betydelsen av kunskap i arbetet mot våld och hur webbkursen om våld kan användas för att höja kunskapsnivån hos yrkesverksamma.

Landshövding Göran Enander inledde programmet. Professor Gun Heimer, föreståndare för NCK, talade om hur kunskap är en nyckel i arbetet mot våld. Projektledare Annika Engström, NCK, berättade om webbkursen.

Inbjudna var kommunalråd samt chefer inom Länsstyrelsen i Uppsala län, rättsväsendet och socialtjänsten. 

Läs mer om webbkursen
Länk till webbkurs om våld

2017-04-20
 

Bild på Karl-Oskar Öhman och ElsieMarie Brisenhorn från MFD.MFD PÅ BESÖK. Torsdag 20 april var två representanter från Myndigheten för delaktighet på besök hos NCK. Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag att redovisa en plan för hur MFD kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fokus för MFD:s del är kvinnor med funktionsnedsättning.
 
I en första fas besöker ElseMarie Brisenhorn, som fungerar som projektledare, och Karl-Oskar Öhman, utredare, andra aktörer som sysslar med kvinnofrid för att samla kunskap inom området. Vid besöket på NCK fick de en första presentation av verksamheten. Madelene Sundström, en av huvudförfattarna till rapporten ”Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” berättade också mer om forskningsläget.
 
MFD är en statlig myndighet med uppgift att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

2017-03-28

Bild på verksamhetsberättelsenVERKSAMHETSBERÄTTELSE KLAR. Nu finns NCK:s verksamhetsberättelse för 2016. Där berättar vi att rapporten "Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt" fick mycket uppmärksamhet i media, att webbkursen om våld gjort succé och att det var rekordmånga som sökte NCK:s universitetsutbildningar.

I verksamhetsberättelsen får du även möta några av alla dem som utbildat sig, beställt material och besökt NCK under året.

Här hittar du verksamhetsberättelsen!

2017-03-25

NCK I BRYSSEL. Måndag 27 mars talade bland annat NCK:s chef, professor Gun Heimer, vid ett sammanträde vid Europaparlamentet. Sammanträdet hade arrangerats med anledning av EU:s anslutning till den så kallade Istanbulkonventionen. Konventionen, som trädde ikraft i Sverige 2014, handlar om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Den är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Förutom Gun Heimer talade även Annika Engström från NCK samt Anna Maria Corazza Bildt, ledamot av Europaparlamentet och medrapportör för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen.

Se webbsändningen från Europaparlamentet
Läs om Istanbulkonventionen i kunskapsbanken

2017-03-15

Sonja Pincus är kursansvarig. UTBILDNING IGÅNG. Nu är NCK:s utbildning "Att utbilda om mäns våld mot kvinnor" igång för terminen. Vid det första kurstillfället den 14 mars var samtliga 24 deltagare på plats. Det är främst anställda som i sitt yrke har till uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor som går kursen, tanken är att de i sin tur ska utbilda kolleger på den egna arbetsplatsen.  

Kursen ges på halvfart i tio veckor och ger grunderna i pedagogik, didaktik och metodik. Momenten är anpassade för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. I kursen ingår även en fördjupning som innebär att deltagaren håller ett eget utbildningstillfälle. Sonja Pincus (bilden) är kursansvarig.

Läs mer om våra utbildningar! 

2017-03-08

Gruppbild på föreläsare från PRO-seminarietPRO-SEMINARIUM. På Internationella kvinnodagen, 8 mars, deltog NCK i ett seminarium som Pensionärernas Riksorganisation, PRO, arrangerade om våld mot äldre kvinnor. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson berättade om regeringens arbete för att våldet mot äldre kvinnor ska upphöra. NCK:s chef, professor, Gun Heimer, berättade om forskningen. Och Aftonbladetjournalisten Kerstin Weigl pratade om det dödliga våldet och mediernas roll. I samband med seminariet har NCK och PRO också skrivit en gemensam debattartikel i ämnet som publicerats av Dagens Samhälle. Där efterlyses bland annat mer kunskap bland relevanta yrkesgrupper.

Bilden är tagen av David Appelgren. Fr v Kerstin Weigl, Madeleine Harby Samuelsson, Christina Tallberg (PRO:s ordförande), Gun Heimer och Clara Lindblom (Stockholms äldreborgarråd).

Läs debattartikeln Våld mot äldre kvinnor ett dolt samhällsproblem
Läs PRO:s reportage från seminariet
Läs om seminariet i Senioren

2017-03-08

Bild på ljustavla i UppsalaKVINNODAGEN. Under Internationella kvinnodagen, 8 mars, satsade NCK lite extra på information runt om i landet. Information om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen syntes på ljustavlor på ett 40-tal platser i Sverige (bilden är från Uppsala). Totalt visades reklamen 776 000 gånger. NCK hade dessutom ett bokbord vid Patientinformation på Akademiska sjukhuset i Uppsala med rapporter och material om NCK:s verksamhet och Kvinnofridslinjen.

2017-02-17

Bild på kvinnor som lyssnar på föredrag.BESÖK FRÅN VÄRMLAND. Fredag 17 februari var det fullt hus på NCK i Uppsala. Bland annat var 25 kvinnor från Kvinnojouren Alla kvinnors hus i Karlstad på besök. Kvinnojouren i Karlstad har en omfattande verksamhet med både skyddat boende och sedan år 2000 även en mycket aktiv tjejjour. Verksamheten startades 1982 och har Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, som paraplyorganisation. Besöket på NCK var en del av firandet av jourens 35-årsjubileum.

Vid besöket på NCK fick deltagarna bland annat information av Monica Sjöstedt, socionom, som arbetar vid den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Utbildare Malin Eriksson berättade dessutom om utvecklingen av synen på mäns våld mot kvinnor både internationellt och i Sverige samt centrumets övriga verksamhet.

2017-02-14

SEMINARIUM I RIKSDAGEN. Tisdag 14 februari hölls ett seminarium i riksdagen, ”Mäns våld mot kvinnor – vårt största jämställdhetsproblem”, där NCK:s arbete presenterades.  Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet, och Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala, båda ledamöter i NCK:s referensråd var värdar för seminariet.

NCK:s chef, professor Gun Heimer, berättade om NCK:s utveckling och roll som nationellt kunskaps- och resurscentrum och Åsa Witkowski, chef för NCK:s kliniska verksamhet, berättade om erfarenheterna från den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som nu är inne på sitt tionde verksamhetsår.

2017-02-08

MYNDIGHETSSAMVERKAN. Onsdag 8 februari deltog Pernilla Baralt, statssekreterare påBild på deltagare i Nationell myndighetssamverkan. Socialdepartementet, vid Nationell myndighetssamverkans möte på NCK i Uppsala. Hon redogjorde för läget generellt och informerade sig om de olika myndigheternas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Myndighetssamverkan är en grupp bestående av representanter från 18 olika myndigheter, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Tanken är att gruppen ska fungera som en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer, sprida kunskap och möjliggöra samverkan kring specifika projekt. Onsdagens möte bjöd på många intensiva samtal och konstruktiva idéer.

Läs mer om Nationell myndighetssamverkan

2017-01-27

Bild på politiker på besök.ÅLANDSBESÖK. Fredag 27 januari fick NCK besök av en delegation från Åland. Det var ett antal åländska parlamentariker från Åländsk Centers lagtingsgrupp som var på besök i Uppsala. Ända sedan starten av den svenska stödtelefonen 2007 har NCK haft en överenskommelse med Åland som gör att även ålänningar kan ringa till Kvinnofridslinjen.

Numret för kvinnor på Åland som utsätts för våld, hot eller sexuella övergrepp och som behöver stöd är 25 500. De åländska politikerna fick under sitt besök information om Kvinnofridslinjen och NCK:s övriga verksamhet.

2017-01-12

KVINNOFRIDSLINJEN. Trycket på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen var fortsatt högt förra året. Sammanlagt tog personalen emot 31 273 samtal 2016. Året dessförinnan, 2015, rörde det sig om 31 527 samtal totalt. Både 2015 och 2016 låg snittet på 86 mottagna samtal per dygn från i första hand kvinnor som utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Gå till Kvinnofridslinjens webbplats

2017-01-17

FADIME HEDRADES. Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, medverkade tisdagen den 17 januari i en konferens i Stockholm som hölls till minne av Fadime Sahindal som mördades 2002 i Uppsala. Konferensen uppmärksammade situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund. Den arrangeras årligen av den ideella organisationen Terrafem.

Läs mer om hedersrelaterat våld på kunskapsbanken
Läs mer om konferensen

2017-01-24

INTRODUKTIONSDAGAR. 24-26 januari hölls NCK:s årliga introduktionsdagar "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingång 70.  Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Här hittar du hela programmet
Läs reportage från dagarna och se film

Läs vad som hänt på NCK föregående år:
Det hände 2016