Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK i Almedalen 2017

NCK-SEMINARIUM UNDER ALMEDALSVECKAN

Tio år med Kvinnofridslinjen – vilken nytta gör en stödtelefon mot våld?

Tid: Onsdag 5 juli kl 12 – 12.30
Plats: Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8

Redan den första dagen Kvinnofridslinjen var öppen började telefonerna ringa. I dag, tio år senare, ringer det mellan 80 och 90 personer till stödtelefonen varje dygn. De berättar om hot, våld och övergrepp. Vad kan vi lära oss av dessa erfarenheter? Och hur kan vi använda det för att motverka våldet? Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen, NCK, medverkar.

Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?

Tid: Torsdag 6 juli kl 9.45 – 10.30
Plats: Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1, Studentcentrum/Hus D

Sekretesslagen är viktig för att våldsutsatta kvinnor ska känna sig trygga i sin kontakt med myndigheter. Samtidigt lyfts den ofta fram som en försvårande faktor när polis, sjukvård och socialtjänst ska samverka. Många är osäkra på var gränserna går och behovet av kunskap och rutiner är stort.

Försvårar dagens lagstiftning samarbetet och tvingar den myndigheterna att arbeta i stuprör? Går viktig information förlorad? Har vi redan i dag möjligheter som inte utnyttjas? Eller måste reglerna ändras för att öka möjligheterna till stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn? Dessa frågor diskuteras av en expertpanel med lång erfarenhet på området. Vid seminariet presenteras också NCK:s nya rapport "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" där just samverkan lyfts fram som en avgörande framgångsfaktor.

Övrig medverkan i Almedalen

NCK:s medarbetare kommer även att medverka vid andra arrangörers seminarier under Almedalsveckan.

Gun Heimer, NCK:s chef och professor, deltar i panelen i ett seminarium arrangerat av Barnafrid med rubriken "Hur kan obligatorisk undervisning om våld mot barn implementeras i högre utbildning?". Seminariet sker 4 juli kl 11.30-12.10 vid Barnrättstorget. Gun Heimer deltar även i ett seminarium med Brottsofferjouren, "Sexuella brott mot barn kan ge livslångt lidande" 5 juli kl 12.30-13.30 på Campus Gotland, sal D24.

Annika Engström, projektledare på NCK, deltar dessutom i länsstyrelsernas seminarium "Ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor – är det nu det vänder?" 5 juli kl 10-10.45 på Korsgatan 4.