Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Publicerade debattartiklar

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen

16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

I mer än 20 års tid har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) arbetat med att förbättra hälso- och sjukvårdens omhändertagande av kvinnor som utsätts för våld. Nu sammanfattar vi framgångsfaktorerna i det arbetet inom ramen för Uppsalamodellen.

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mycket är vunnet, både för individerna och för samhället, om hälso- och sjukvården på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcker att en patient är utsatt för våld och kan ge adekvat hjälp. Kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan har visat sig göra stor skillnad i det här arbetet.

Läs hela debattartikeln

Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar
7 mars 2017, Dagens Samhälle

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter