Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Publicerade debattartiklar

Våld mot äldre kvinnor ett dolt samhällsproblem

7 mars 2016, Dagens Samhälle

Våld mot äldre kvinnor är ett dolt samhällsproblem. Brist på kunskap, förutfattade meningar och generaliseringar försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Ett rejält kunskapslyft för att få stopp på våldet behövs. Det menar pensionärsorganisationen PRO och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Inför internationella kvinnodagen, imorgon 8 mars, vill Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) lyfta upp det skriande behovet av kunskap om våld mot äldre kvinnor.

Läs hela debattartikeln

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter