Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Publicerade debattartiklar

Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 2017-10-21

Vem bryr sig om sexualbrottsoffren?

Sexualbrott är grova brott som måste utredas skyndsamt. Att anmälningarna blir liggande på hög hos polisen är oacceptabelt och ansvaret vilar tungt på polisens ledning att vända utvecklingen. Det menar Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid och Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.

Den här veckan har kampanjen #metoo fått ett enormt genomslag på sociala medier. Det är bara ett exempel på hur medvetenheten om det sexuella våldet ökar. På senare år har tystnaden brutits och allt fler talar öppet om problematiken. Unga tjejer tiger inte längre när de blir sexuellt ofredade på festivaler. Kvinnor i alla åldrar ringer till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för att berätta om övergrepp. De söker hjälp inom hälso- och sjukvården, vänder sig till lokala Brottsofferjourer och anmäler till polisen. Men sedan händer ofta ganska lite, och det är då alltid ett allvarligt misslyckande. Den här hösten har poliser själva – sensationellt nog – gått ut och larmat om hur anmälningar om sexuellt våld blir liggande utan åtgärd.

Läs hela debattartikeln 

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen
16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar
7 mars 2017, Dagens Samhälle

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter