Publicerade debattartiklar

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning 2018-03-08

Vården måste ta sitt ansvar för att arbeta mot våld

I spåren av #metoo är det viktigt att hälso- och sjukvården arbetar aktivt mot våld i nära relationer. Ett stort steg framåt tas i sommar när högskoleförordningen ändras så att kunskap om mäns våld mot kvinnor blir obligatorisk på utbildningar till läkare, sjuksköterska, socionom, fysioterapeut, psykolog, tandläkare och jurist. Samtidigt är det helt avgörande att satsningar även görs på fortbildning.

I dag när vi firar den internationella kvinnodagen kan vi se tillbaka på ett halvår med #metoo. Kampanjen på sociala medier bekräftar det vi redan vet från forskningen om hur vanligt förekommande våldet är och vilka långsiktiga konsekvenser det får för individen. Samtidigt har #metoo bidragit till att göra det tydligt även för den breda allmänheten att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en av de viktigaste jämställdhets- och folkhälsofrågorna. Många våldsutsatta kvinnor söker sig till hälso- och sjukvården med direkta skador eller mer diffusa symtom. Vården har därmed en nyckelroll att spela – både för att upptäcka och för att ge stöd till våldsutsatta patienter.

Läs hela debattartikeln

Vem bryr sig om sexualbrottsoffren
21 oktober 2017, Dagens Nyheter

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen
16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar
7 mars 2017, Dagens Samhälle

Varje fall av dödligt våld måste granskas
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

Även äldre kvinnor kan utsättas för våld
11 november 2016, ETC Uppsala

Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

Nationell satsning ska öka kunskapen om våld
20 september 2016, Dagens Samhälle

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor
15 mars 2016, Dagens Nyheter

Föregångare med ansvar att motverka våld
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

Kunskap om våld borde vara en självklarhet
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet
26 februari 2014, Dagens Nyheter

Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla
18 juni 2013, Svd.se

Ta ansvar för det sexuella våldet
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

Kvinnomorden måste granskas mer effektivt
23 december 2012, Svenska Dagbladet

Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras
31 maj 2012, Dagens Samhälle

Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer"
23 november 2011, Svenska Dagbladet

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld
13 maj 2011, Dagens Nyheter