Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Många känner till Kvinnofridslinjen

2016-09-28

För första gången känner nu de flesta av landets kvinnor till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Det visar Nationellt centrum för kvinnofrids nya kännedomsmätning.

Allt fler känner till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen
De flesta av landets kvinnor känner till Kvinnofridslinjen, visar NCK:s nya kännedomsmätning.
Foto: Staffan Claesson

Vartannat år genomför NCK en undersökning som mäter hur väl kvinnor känner till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Nu visar den att 50,5 procent av de tillfrågade kvinnorna vet om att Kvinnofridslinjen finns. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan den förra mätningen 2014.

– Det är viktigt att vi når ut för att Kvinnofridslinjen ska komma till nytta. Målsättningen är att så många som möjligt ska känna till att det finns en nationell stödtelefon där det alltid går att få hjälp. Därför är det också så viktigt att vi får hjälp att sprida informationen som finns på kort och affischer, säger informationschef Karin Sandell.

Mest känd i Stockholm

Kvinnofridslinjen är mest känd i Stockholm, där 60 procent svarade att de känner till stödtelefonen. I mellersta Norrland, i norra Mellansverige och östra Mellansverige är den också känd bland majoriteten.

Kvinnor i åldern 16-29 år är de som bäst känner till stödtelefonen, tätt följt av kvinnor i åldern 30-39 år. De allra flesta vet att Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp, 77 procent, och att den som ringer får vara anonym, 67 procent.

5 015 kvinnor mellan 16 och 65 år från hela landet har svarat på undersökningens frågor.

Under förra året besvarades 31 527 samtal av Kvinnofridslinjen. I snitt var det 86 samtal per dygn. 

Gå direkt till Kvinnofridslinjens webbplats
Läs mer om Kvinnofridslinjen

Nyheter 2018