Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Pressmeddelande

2016-12-27

Stort tryck på Kvinnofridslinjen

Trycket på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har varit fortsatt högt under 2016. För första gången känner nu mer än hälften av Sveriges kvinnor till att telefonen finns enligt en mätning som gjordes av Nationellt centrum för kvinnofrid under året.

Under 2015 togs mer än 31 500 samtal emot. När årets slut närmar sig pekar statistiken mot samma höga siffror under 2016.
– Vi tycks ha nått en stabil nivå nu. Det rör sig om mellan 80 och 90 mottagna samtal per dygn. Vissa veckor överstiger antalet samtal 100 stycken per dygn, berättar Åsa Witkowski verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Läs hela pressmeddelandet

2016-09-20
Webbkurs om våld ska öka kunskapen i hela landet

2016-06-28
Många sexövergrepp - men få överfallsvåldtäkter

2016-03-15
Sexuellt våld drabbar även äldre kvinnor

2016-01-13
Fler samtal till Kvinnofridslinjen vår och höst

2015-12-22
Rekordmånga samtal till Kvinnofridslinjen

2015-10-20
Våld mot kvinnor ämnet när Åsa Regnér besöker Uppsala

2014-02-26
Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet visar ny studie

2013-06-18
Ny rapport om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

2012-12-04
Rapportering om våld ökar antalet samtal till Kvinnofridslinjen

2012-01-23
Stor efterfrågan på fakta om våld