Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Stor kvinnofridskonferens i vår

Konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" hålls 29–30 maj 2018 i Stockholm. Den arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där NCK är sammankallande. 

Syftet med kvinnofridskonferensen, som nu arrangeras för tredje gången, är att lyfta det arbete som görs av myndigheter runtom i landet. Här kommer konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området presenteras. Anmälan öppnas första februari 2018.

Läs programmet och anmäl dig

Lena Hallengren ny barn-, äldre och jämställdhetsminister

2018-03-15

Lena Hallengren har utsetts till ny barn- äldre och jämställdhetsminister. 

Lena Hallengren har suttit i riksdagen sedan 2006. Under den förra mandatperioden var hon vice ordförande i socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i socialpolitiska frågor, bland annat gällande sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik.

Lena Hallengren efterträder Åsa Regnér som utsetts till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women. 

Läs mer om regeringens jämställdhetspolitik