Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Studie av informella nätverk runt barn

Släktingar och andra vuxna ingriper sällan när barn upplever våld i nära relationer. Hur de vuxna agerar beror mycket på hur barnen uppfattas. De som kan tala för sig får mest hjälp, det visar ny forskning från Linköpings universitet. Bilden på Nina Åkerlund som skrivit avhandlingen är tagen av Camilla Zilo.

Läs hela intervjun
Läs avhandlingen i sin helhet

Ny kunskap om förövare av hedersrelaterat våld

2017-06-19

Dömda förövare av hedersrelaterat våld hade ofta haft kontakt med psykiatrin och lagförts för brott tidigare. Det visar resultaten av en pågående studie som utförs av Kriminalvården. 

De första resultaten från studien presenteras 19 juni på Stockholm Criminology Symposium. Forskarna har gått igenom drygt 6 000 våldsdömda för att kunna identifiera en grupp vars brott var hedersrelaterade.

Det visade sig bland annat att männen ofta hade fått vård för stressrelaterade besvär. De hade dessutom lagförts för brott tidigare i större utsträckning än normalpopulationen. Däremot verkade inte utbildningsnivån spela någon större roll. I gruppen fanns både hög- och lågutbildade.

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats