Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap om kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Webbkurs om våld del av utbildningssatsning

Ulla Albért, utbildningssamordnare
Ulla Albért, NCK:s
utbildningssamordnare

20 september lanserade NCK tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbkursen är en satsning på bredden, medan NCK:s universitetskurser på distans är en möjlighet för deltagarna att fördjupa sig i ämnet. Här berättar NCK:s utbildningssamordnare Ulla Albért om centrumets utbildningsverksamhet. På tema utbildning under webbstöd för kommuner finns också en intervju med Evelina Nilsson från Kristianstad som berättar hur de kommer att använda sig av webbkursen framöver.

TEMA UTBILDNING:

Läs mer om hur NCK arbetar med utbildning om våld
Läs ett lärande exempel från Kristianstads kommun

Barns relation till pappa i fokus för forskning

Anna L Jonhed
Anna L Jonhed

FORSKARINTERVJU. ”Min pappa blir ju ganska lätt jättearg. Han gör inte så mycket själv, fast han begär bara att vi ska göra massor med saker. Att vi typ diskar, medan han sitter och tittar på TV och så där.” Så beskriver ”Belinda” sin pappa som tidigare utövat våld mot Belindas mamma. Beskrivningen av pappan är en del av Anna L Jonheds forskning vid Örebro universitet.

I sin avhandling som publicerades i våras har Anna L Jonhed (tidigare Forssell) studerat barns relation och umgänge – efter att föräldrarna separerat – med pappor som utövat våld mot barnens mammor och ofta mot barnet.

Läs hela intervjun och se reportagearkivet 

Webbutbildning om hedersrelaterat våld lanserad

2016-10-19

En webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck är nu lanserad på webbplatsen hedersförtryck.se. 

I utbildningen får du lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Webbutbildningen har tagits fram av Migrationsverket med stöd från Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Mer om webbutbildningen på hedersförtryck.se