Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Ny webbplats för unga nyanlända

2017-04-07

Nu är den flerspråkiga webbplatsen youmo.se lanserad som informerar om jämställdhet, rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. 

Webbplatsen riktar sig till nyanlända barn och unga upp till 20 år och är en del av regeringens satsning på information för unga som inte har svenska som förstaspråk. Youmo.se bygger på innehåll från webbplatsen umo.se och har innehåll på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Ett avsnitt tar upp våld och orättvisor. 

Se mer på youmo.se

Tecknade figurer lär barn om våldsutsatthet

Illustration ur Liten och trygg
Illustration: Stina Wirsén.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram handledningen "Liten och trygg" för att hjälpa landets förskolor att lära barn sätta gränser och att prata om känslor. Det är bilder tecknade av illustratören Stina Wirsén som startar samtalen. Nu har 8 500 förskolor i landet fått ta del av materialet. 

Läs om "Liten och trygg" i reportagearkivet