Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Studie av informella nätverk runt barn

Släktingar och andra vuxna ingriper sällan när barn upplever våld i nära relationer. Hur de vuxna agerar beror mycket på hur barnen uppfattas. De som kan tala för sig får mest hjälp, det visar ny forskning från Linköpings universitet. Bilden på Nina Åkerlund som skrivit avhandlingen är tagen av Camilla Zilo.

Läs hela intervjun
Läs avhandlingen i sin helhet

Frysreaktion vanligt vid våldtäkt

2017-07-11

Att kvinnor blir ofrivilligt paralyserade och därför inte kan göra motstånd vid en våldtäkt är mycket vanligt. Det visar en studie från Södersjukhuset som nyligen publicerats i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia.

Anna Möller, läkare vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset, och huvudförfattare till artikeln, har undersökt hur närmare 300 kvinnor som sökt vård efter en våldtäkt reagerat vid övergreppet. 70 procent uppgav att de drabbats av signifikant så kallad tonisk immobilitet (frysreaktion) under övergreppet. 48 procent hade upplevt extrem tonisk immobilitet. De som drabbades på det här sättet löpte även större risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom efteråt.

Läs artikeln i sin helhet
Se forskarpresentation
Läs mer om konsekvenser av sexuellt våld i ämnesguiden