Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Nytt verktyg hjälper kommuner nå ut till våldsutsatta

Frida DarjInfogeneratorn är ett nytt, webbaserat verktyg som hjälper kommuner med information på olika språk till personer som utsatts för våld. 

– Att personer som utsatts för våld får korrekt information om vilket stöd de har rätt till är väldigt viktigt. Behovet av information på andra språk än svenska är också mycket stort. Därför har vi skapat Infogeneratorn, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen i Skåne som har tagit fram verktyget. 
Läs mer om Infogeneratorn

Polisanmälan kan hjälpa våldsutsatta kvinnor att bryta upp

Mari BrännvallFORSKARINTERVJU. Bemötandet från polisen kan vara avgörande när en kvinna gör sig fri från en våldsam man. I en avhandling från Malmö högskola beskriver forskaren Mari Brännvall hur rättssystemets hantering av våldet kan påverka kvinnornas uppbrottsprocesser. 
Läs hela intervjun och se reportagearkivet