Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Kunskap om våld ska bli obligatoriskt i utbildningar

2017-03-17

Regeringen vill se till att undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer blir obligatoriskt i högskoleutbildningar där studenterna i sina framtida yrken kommer att möta våldsutsatta kvinnor och barn. 

Utbildningarna som berörs är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Målet är att studenterna ska få kunskaper om hur man kan förebygga och upptäcka våld samt om vilka insatser som gör skillnad.

Åtgärden är en del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som presenterades i november 2016. 

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet

"Könsrelaterat våld liknar hatbrott"

Borde inte offer för könsrelaterat våld även kunna ses som offer för hatbrott? Det är en fråga som upptagit Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Hon menar att det finns stora likheter mellan hatbrott och det könsrelaterade våld som bland annat drabbar unga kvinnor på sociala medier. Men kön är inte en grund för hatbrott i lagstiftningen idag.

Läs hela intervjun och se reportagearkivet