Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Bli kursledare!

Bli kursledare för Webbkurs om våld! Anmäl dig till utbildningen för att leda gruppspåret i Webbkurs om våld i Stockholm 3-4 oktober.

Webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Läs mer och anmäl dig
Läs mer om webbkursen

Resurscentra planeras i fyra län

Resurscentra för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck planeras nu i fyra län i Sverige. Tanken är att erbjuda samlad hjälp från en rad olika aktörer på ett och samma ställe. 
– Den som utsatts ska inte behöva springa runt och berätta sin historia fem sex gånger. Det är vi som ska samordna oss, inte den som är utsatt som ska behöva stå för samordningen, säger Malin Almqvist länsråd i Kalmar med ett särskilt ansvar för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Läs hela intervjun