Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Förövare av dödligt våld studerade

FORSKARINTERVJU. Manliga förövare av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer är oftare äldre, har oftare sysselsättning och har mer sällan haft tidigare kontakt med rättsväsendet än andra förövare av dödligt våld. Det är en bild som presenteras i forskaren Shilan Camans avhandling från Karolinska Institutet. 

Läs hela intervjun

Första svenska rapporten om Istanbulkonventionen

2017-10-03

2014 trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, i kraft i Sverige. Rådets expertgrupp Grevio har nu fått en första redovisning av Sverige som visar hur konventionen implementeras här.

– Sveriges rapport svarar på ett mycket detaljrikt frågeformulär från Grevio. Vi har betonat hur väl den svenska jämställdhetspolitiken stämmer överens med Istanbulkonventionen när det gäller grundläggande synsätt: till exempel att problemet med våld mot kvinnor inte kan betraktas isolerat från kvinnors ställning i samhället i övrigt, säger Ola Florin på Jämställdhetsenheten vid Socialdepartementet. 

Läs mer om Sveriges redovisning till Grevio