Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Norsk rapport om utsatta män

FORSKARINTERVJU. Män som drabbas av sexuellt våld och våld i nära relationer påverkas starkt men har ofta svårt att få hjälp för sina problem. Det visar en genomgång som gjorts i Norge där bland annat Claes Ekenstam, svensk idéhistoriker och psykoterapeut, intervjuat utsatta män. Rapporten var beställd av motsvarigheten till Norges Socialdepartement.
Läs hela intervjun
Läs hela rapporten

Ekonomiskt bistånd ska kartläggas

2017-08-03

Att både kvinnor och män har en egen försörjning är en förutsättning för jämställdhet. Socialstyrelsen får nu ett regeringsuppdrag att kartlägga hur socialtjänsten hanterar ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Syftet med kartläggningen är bland annat att säkerställa en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd till kvinnor och män i hushåll som berörs.  

Kartläggningen är en del av Socialstyrelsens uppdrag att genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kartläggningen ska redovisas i december 2018.

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se