Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Brå har granskat ökningen av sexualbrott

De polisanmälda sexualbrotten har ökat under de senaste decennierna. Även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott har ökat. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en utredning försökt hitta orsakerna.

Enligt Brå kan ökningarna bero på en faktisk ökning av utsatthet för sexualbrott, på att fler sexualbrott anmäls till polisen eller rapporteras i studier, eller på en kombination av dessa faktorer. Läs hela nyheten