Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Stor kvinnofridskonferens i vår

Konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" hålls 29–30 maj 2018 i Stockholm. Den arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där NCK är sammankallande. 

Syftet med kvinnofridskonferensen, som nu arrangeras för tredje gången, är att lyfta det arbete som görs av myndigheter runtom i landet. Här kommer konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området presenteras. Anmälan öppnas första februari 2018.

Läs programmet och anmäl dig

Webbstöd för vården lanseras

Med start i Umeå 20 februari börjar webbstöd för vården lanseras. Webbstödet riktar sig till personal både inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det kommer att ligga på NCK:s webbplats och innehåller allt från kortfattade faktatexter om olika aspekter av omhändertagandet av våldsutsatta, till reportage, intervjuer med experter och tips om fördjupning.
Läs hela nyheten
Anmäl dig till seminarier