Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Dålig tandhälsa kan vara tecken på våld

FORSKARINTERVJU. Barn och unga med dålig tandhälsa kan även ha varit utsatta för eller upplevt olika former av våld. Det visar en avhandling av tandläkaren och forskaren Therese Kvist som kom förra året. Det här är en av ett fåtal svenska studier inom området.

Läs hela intervjun

Therese Kvist. Foto: Eva Nevelius

Fler uppger att de utsatts för sexualbrott

2017-11-15

Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott – 4,1 procent under förra året jämfört med 3 procent året innan. Detta enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) delrapport av den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

Av männen i undersökningen uppgav 0,6 procent att de utsatts för sexualbrott under 2016, en ökning från 0,3 procent året innan.

Den grupp i befolkningen som är mest utsatt för sexualbrott är unga kvinnor. Av kvinnorna i åldern 16–24 år uppgav 14 procent att de hade utsatts för sexualbrott under 2016. För unga män i samma ålder var siffran 1,2 procent. I termen sexualbrott ingår flera brott, från blottning och ofredanden till våldtäkter.

Läs mer på Brå:s webbplats om undersökningen