Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Se film från #upptäckvåldet

Deltagare från hela landet samlades den 18 december 2018 på Folkets hus i Stockholm för att lyssna till röster från metoo-upprop och diskutera hur samhällets bemötande av våldsutsatta flickor och kvinnor kan förbättras. Nu kan du titta på en sammanfattande film från konferensen #upptäckvåldet. Se film

Logotyp för konferensen "#Upptäck våldet"

Ny telefonlinje för utövare av partnervåld

020-555 666. Det är numret till telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer.

Logotyp för webbsidan Välj att slutaDen 4 februari öppnade telefonlinjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Telefonlinjen ska minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld mot sin partner. Yrkesverksamma och utsatta som vill veta mer om telefonlinjen och förändringsarbete med våldsutövare kan också ringa.
Läs hela nyheten