Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Samverkan viktigt för förebyggande arbete

Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Hur arbetar polisen i andra länder med att få våldsutövare att upphöra med sitt våldsamma beteende? 

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet försöker svara på dessa frågor. Sara van der Meiden (bilden) är utredare på Brå och en av författarna till rapporten. 

Läs en intervju med Brå:s utredare

Offer för våldsbrott drabbas svårt ekonomiskt

2017-12-13

Att utsättas för våld ger svåra och långsiktiga konsekvenser för brottsoffret. Våldsutsatta förlorar oftare sitt arbete, har lägre inkomster och blir oftare sjukskrivna än andra. De löper också högre risk att dö i förtid. 

Ett brottsoffer förlorar i snitt 1,5 miljoner kronor de första åtta åren efter brottet. Detta enligt en ny rapport från Institutionen för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. 

Våldsutsatta kvinnors inkomster minskar med 25 procent, och våldsutsatta mäns med 14 procent. Sjukfrånvaron ökar med över 20 procent för både män och kvinnor. Risken att dö i förtid är 17 gånger större för kvinnorna och 10 gånger större för männen. Ökningen beror till stor del på en högre självmordsfrekvens.

Läs mer om studien
Läs rapporten