Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap om kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Alla förskolor får ny handledning om brott mot små barn

2016-11-30

Nu finns en ny handledning för förskolepersonal om hur man kan prata med små barn om brott, känslor och rättigheter. 

Handledningen heter "Liten och trygg" och ger förskolepersonal kunskap om brott mot barn och stöd i att samtala om känslor och rättigheter med barn. Handledningen har tagits fram av Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen.

Materialet ska skickas ut till alla förskolor i landet och målet är att fler utsatta barn ska få hjälp. För många barn som inte har det bra hemma är förskolepersonalen de enda vuxna som kan slå larm. 

Ta del av materialet på handledningens webbplats

Stora skillnader i socialtjänstens stöd

FORSKARINTERVJU. Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation ska få stöd och hjälp oavsett var i landet de bor. Men stödet varierar stort och inte sällan saknar personalen inom socialtjänsten verktyg för att kunna hjälpa kvinnorna. Det säger Veronica Ekström som forskat om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och hur samhället organiserar stödet. 

Läs hela intervjun och se reportagearkivet