Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK:s ämnesguider

Guiderna berör olika ämnesområden och uppdateras regelbundet för att vara ständigt aktuella.

Söker du kunskap om mäns våld mot kvinnor?

Här hittar du ämnesguider med fakta om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskapsbanken innehåller ett 70-tal guider uppdelade på olika ämnesområden. Vi tipsar också om publikationer och forskare inom ämnesområdena.

Webbstöd för kommuner

Vill du veta mer om kommunernas och socialtjänsternas arbete mot våld i nära relationer? Gå till webbstödet för kommuner, ett metod- och kompetensstöd som utvecklats av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid gemensamt.

Webbstöd för kommuner