Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kontaktpersoner i landstingen/regionerna

Region Halland

Eva Fallgren
Utvecklingsstrateg
Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst
Tel: 0729-87 14 83
E-post: eva.fallgren@regionhalland.se

Region Jämtland Härjedalen

Syvonne Nordström
Utvecklingsstrateg
Jämtlands läns landsting
Tel: 070-5763407
E-post: syvonne.nordstrom@regionjh.se
(ersättare: Sofia Kling, 063-14 76 22)

Jönköpings län

Veronica Ottosson
Folkhälsoplanerare, Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
Tel: 0381-350 38
E-post: veronica.ottosson@rjl.se

Christina Polland
Länssjukhuset Ryhov, Landstinget i Jönköpings län
Tel: 036-32 32 63
E-post: christina.polland@lj.se

Kalmar län

Gunnita Augustsson
Utredare, planeringsenheten
Tel: 0480-848 54
E-post: gunnita.augustsson@ltkalmar.se

Region Kronoberg

Susann Swärd
Människorätts- och barnrättsstrateg
Tel: 0470-58 63 31
E-post: susann.sward@kronoberg.se

Norrbottens län

Ulla Isaksson
Verksamhetsstrateg
Hälso- och sjukvårdsenheten,
Norrbottens läns landsting
Tel: 070-298 43 28
E-post: Ulla.m.isaksson@nll.se

Stockholms län

Carina Gyllner Bergmark
Projektledare, Kunskapscentrum Våld i nära relationer,
Stockholms läns landsting
Tel: 08-123 136 50
E-post: carina.gyllner-bergmark@sll.se

Sörmlands Landsting

Ing-Marie Andrée
Mångfaldsstrateg,
Landstinget Sörmland
Tel: 0155-247707
E-post: ing-marie.andree@dll.se

Uppsala län

Åsa Witkowski
Verksamhetschef,
Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset,
Landstinget i Uppsala län
Tel: 018-611 28 01
E-post: asa.witkowski@akademiska.se

Värmlands län

Carin Jonsson
Verksamhetsutvecklare
Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstinget i Värmland
Tel: 054-61 41 03
E-post: carin.jonsson@liv.se

Västerbottens län

Lena Sjöquist Andersson
Hälsoutvecklare FoUU-staben,
Västerbottens läns landsting
Tel: 090-785 74 81
E-post: Lena.Sjoquist.Andersson@vll.se

Västernorrlands län

Maria Jakobsson
Samordnare,
Hälso- och sjukvårdsadm.enheten, Landstinget i Västernorrland
Tel: 0611-80 272, 070-379 40 22
E-post: maria.jakobsson@lvn.se

Västra Götalandsregionen

Anita Kruse
Chef för VKV- Västra Götalandsregionens
Kompetenscentrum om våld i nära relationer
Tel: 0703-751978
E-post: anita.kruse@vgregion.se

Region Östergötland

Karolin Olstam
Samordnare Våld i nära relationer och sexuell reproduktiv hälsa och HBTQ
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Tel: 010-103 71 32, 070-383 71 32
E-post: karolin.olstam@regionostergotland.se

Örebro län

Lilian Iwarson Sporrong
Utredningssekreterare,
Ledningskansliet, Örebro läns landsting
Tel: 072 74 272 99
E-post: lilian.ivarsson-sporrong@orebroll.se