Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Förslag på rutinfrågor och lokal handlingsplan

Det är lättare att ställa frågor om våld om det finns tydliga rutiner för omhändertagande av våldsutsatta. För att personalen ska känna sig trygg i detta bör det finnas lokalt förankrade handlingsplaner som ska säkerställa ett gott och adekvat omhändertagande.

Bästa sättet att få reda på om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld föreligger är att ställa en direkt fråga. Grunden för ett bra bemötande är att lyssna och tro på kvinnans berättelse. Det är också viktigt att agera korrekt så att de resurser och alternativ som kan vara till stöd för kvinnan blir kända.

Foto: möte i vården

Att tänka på:

  • Tala alltid med kvinnan i enrum när hon besöker vårdenheten.
  • Erbjud kvinnan Kvinnofridslinjens telefonkort.
  • Använd auktoriserad tolk vid behov.

Förslag på rutinfrågor om våld
Exempel på lokal rutin (Uppsala): Att ställa frågan om våldsutsatthet