Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningsfilmer om att ställa frågan

För att ge hälso- och sjukvården ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tagit fram ett utbildningspaket. Det kompletterades nyligen med ytterligare två filmer och består nu av sammanlagt tio korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial. 

Tio kortfilmer
De tio filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården och hos husläkaren. Filmerna är tänkta att användas vid utbildningstillfällen för vårdpersonal, både som kunskapsunderlag och som utgångspunkt för diskussion. De är helt fristående från varandra och kan visas en och en.

Här kan du se de tio korta filmer som ingår i utbildningspaketet. Filmerna och utbildningsmaterialet (se nedan) har tagits fram av personal med lång klinisk erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor.

1. Hos allmänläkaren, nybesök
2. På barnmorskemottagningen
3. På barnmorskemottagningen med tolk
4. Inför gynekologisk undersökning
5. Hos allmänläkaren, återbesök
6. På psykiatriska kliniken
7. På akutmottagningen 1
8. På akutmottagningen 2
9. På smärtmottagningen (NY)
10. Hos psykologen (NY)

  • 1. Hos allmänläkaren, nybesök

  • 2. På barnmorskemottagningen

  • 3. Barnmorskemottagningen med tolk

  • 4. Inför gynekologisk undersökning

  • 5. Hos allmänläkaren, återbesök

  • 6. På psykiatriska kliniken

  • 7. På akutmottagningen 1

  • 8. På akutmottagningen 2

  • 9. På smärtmottagningen

  • 10. Hos psykologen

Utbildningshäfte

UtbildningshäfteDet tillhörande utbildningshäftet riktar sig till den som visar filmerna. Till varje film finns en kort inledning och hänvisning till aktuella avsnitt i NCK:s rapporter samt diskussionsfrågor.

I det sista avsnittet i materialet ges exempel på diskussionsämnen för att lyfta rutinerna på den egna arbetsplatsen och säkerställa ett gott omhändertagande av våldsutsatta patienter.

Läs och ladda ner utbildningshäftet

Det går också att beställa utbildningshäftet och en dvd med åtta av kortfilmerna (de två senaste filmerna finns endast utlagda här på webbplatsen), genom att skicka en förfrågan till info@nck.uu.se.

Filmerna och häftet är ett komplement till antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" som Nationellt centrum för kvinnofrid tagit fram inom ramen för regeringens handlingsplan (skr. 2007/08:39). Antologin kan beställas från NCK. Det går också att ladda ner antologin som pdf.

NCK:s material får ej användas i kommersiellt syfte.