Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Niklas Långström

Niklas Långström, Niklas Långstrom

Titel: Professor i barn- och ungdomspsykiatri

Lärosäte: Uppsala universitet

Annan hemvist: Karolinska Institutet

E-post: niklas.langstrom@ki.se

Hemsida: ki.se/people/niklan  (öppnas i nytt fönster)

Presentation

Ett tydligt syfte med Niklas Långströms forskning är att minska våldet mot kvinnor och barn. Fokus ligger bland annat på att försöka förbättra formerna för bedömning av personer i riskzon för att begå sex- och våldsbrott, samt effektiva förebyggande insatser mot sådan brottslighet.

Långström har som läkare inom barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och ungdomsvård (SiS) mångårig vana av arbete med våldsutövande personer. Dessa erfarenheter kommer väl till pass när han undersöker förklaringsvärdet hos individuella och samhällsrelaterade risk- och skyddsfaktorer för sex- och våldskriminalitet hos ungdomar och vuxna. I forskningsarbetet används bland annat stora befolkningsbaserade urval av tvillingar och så kallade syskonkontroller för att hantera störfaktorer (så kallade confounders) som annars gör att man riskerar feltolka samband mellan möjliga riskfaktorer och våldsutövande som orsaksfaktorer.

Från 2007 till mars 2016 var Niklas Långström forskningsgruppchef och nationell vetenskaplig rådgivare i Kriminalvården. Tillsammans med medarbetare vid Karolinska institutet och Oxford University fortsätter han dock att undersöka effekter av strukturerade psykologiska behandlingsprogram och andra insatser mot brottsåterfall för sexualbrotts- och våldsbrottsdömda.

Från och med sommaren 2016 verkar Långström som ny professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Uppsala universitet.

Publikationer i urval

Fazel S., Chang Z., Fanshawe T., Långström N., Lichtenstein P., Larsson H., & Mallett S. (2016). Prediction of violent reoffending on release from prison: derivation and external validation of a scalable tool. Lancet Psychiatry, 2016 Jun; 3(6): 535–543. Publikationen i fulltext

Haggård U., Freij I., Danielsson M., Wenander D., & Långström N. (2015). Effectiveness of the IDAP treatment program for male perpetrators of intimate partner violence: A controlled study of criminal recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 2015, May 22. Mer information om publikationen

Törn P., Pettersson E., Lichtenstein P., Anckarsäter H., Lundström S., Gumpert C.H., Larsson H., Kollberg L., Långström N., & Halldner L. (2015). Childhood neurodevelopmental problems and adolescent bully victimization: Population-based, prospective twin study in Sweden. European Child & Adolescent Psychiatry, 24, 1049-1059. Mer information om publikationen

Baur E., Forsman M., Santtila P., Johansson A., Sandnabba K., & Långström N. (2016). Paraphilic sexual interests and sexually coercive behavior: A population-based twin study. Archives of Sexual Behavior, 2016, 45, 1163-1142. Mer information om publikationen

Långström N., Babchishin K., Fazel S., Lichtenstein P., & Frisell T. (2015). Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study. International Journal of Epidemiology, 44, 713-720. Mer information om publikationen

Lysell H., Dahlin M., Långström N., Lichtenstein P., & Runeson B. (2016). Killing the mother of one’s children: Psychiatric risk factors among male perpetrators and offspring health consequences. Journal of Clinical Psychiatry, 2016, 77, 342-347. Mer information om publikationen

Forsman M., Johansson A., Santtila P., Sandnabba K., & Långström N. (2015). Sexually coercive behavior following childhood maltreatment. Archives of Sexual Behavior, 2015; 44: 149-156. Mer information om publikationen

Seto M. C., Hermann C. A., Kjellgren C., Priebe G., Svedin C. G., & Långström N. (2015). Viewing child pornography: Prevalence and correlates in a representative community sample of young men. Archives of Sexual Behavior, 2015; 44: 67-79. Mer information om publikationen

Sariaslan A., Larsson H., D’Onofrio B., Långström N., & Lichtenstein P. (2014). Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse: A quasi-experimental total population study. British Journal of Psychiatry, 2014 Oct;205(4):286-90. Mer information om publikationen

Fazel S., Zetterqvist J., Larsson H., Långström N., Lichtenstein P. (2014). Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime. Lancet, 2014, 384, 1206-1214. Mer information om publikationen

Lundholm L., Frisell T., Lichtenstein P., Långström N. (2014). Anabolic androgenic steroids and violent offending: Confounding by polysubstance abuse among 10,365 general population men. Addiction, 2015 Jan;110(1):100-8 . Mer information om publikationen

Sariaslan A., Långström N., D’Onofrio B., Hallqvist J., Franck J., & Lichtenstein P. (2013). The impact of neighborhood deprivation on adolescent violent criminality and substance misuse: A longitudinal, quasi-experimental study of the total Swedish population. International Journal of Epidemiology, 2013 Aug;42(4):1057-66. Mer information om publikationen

Långström N., Enebrink, P., Laurén E.-M., Lindblom J., Werkö S., & Hanson R.K. (2013). Preventing sexual abusers of children from reoffending: Systematic review of medical and psychological interventions. BMJ, 2013; 347: f4630. Publikationen i fulltext

Lysell H., Runeson B., Lichtenstein P., & Långström N. (2014). Risk factors for filicide and homicide: 36-year matched cohort study. Journal of Clinical Psychiatry, 2014; 75: 127-132. Mer information om publikationen

Coyne C., Långström N., Rickert M., Lichtenstein P., & D'Onofrio B. M. (2013). Maternal age at first birth and offspring criminality: Using the children-of-twins design to test causal hypotheses. Development and Psychopathology, 25, 17-35. Mer information om publikationen

Lundström S., Forsman M., Serlachius E., Larsson H., Kerekes N., Anckarsäter H., Långström N., & Lichtenstein P. (2014). Childhood neurodevelopmental disorders and adult violent criminality - Prospective sibling control study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014; 44: 2707:2716. Mer information om publikationen

Singh J. P., Grann M., Lichtenstein P., Långström N. & Fazel S. (2012). A novel approach to determining violence risk in schizophrenia: Developing a stepped strategy in 13,806 discharged patients. PLoS One, 7, e31727. Publikationen i fulltext

Forsman M., & Långström N. (2012). Childhood maltreatment and adult violent crime: Population-based twin studies addressing the “cycle of violence”. Psychological Medicine, 42,1977-83. Mer information om publikationen

Frisell T., Pawitan Y., & Långström N. (2012). Is the association between general cognitive ability and violent crime caused by family-level confounders? PLoS One, 7, e41783. Publikationen i fulltext

Lichtenstein P., Halldner L., Zetterqvist J., Sjölander A., Serlachius E., Fazel S., Långström N. & Larsson H. (2012). Medication for Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and criminality. New England Journal of Medicine (NEJM), 367, 2006-14. Mer information om publikationen

Långström N., Enebrink P., Laurén E.-M., Lindblom J., Rahmqvist M., Werkö S., & Hanson R. K. (2011). Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt SBU-rapport. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Publikationen i fulltext

Frisell T., Lichtenstein P., & Långström N. (2011). Violent crime runs in families: Total population study of 12.5 million individuals in Sweden. Psychological Medicine, 41, 97-105. Mer information om publikationen

Seto M., Kjellgren C., Priebe G., Mossige S., Svedin C. G., & Långström N. (2010). Sexual victimization and sexually coercive behavior: A population study of Swedish and Norwegian male youth. Child Maltreatment, 15, 219-228. Mer information om publikationen

Långström N. (2010). Sexualbrottsförövare: Psykiatriska aspekter och återfallsrisk. Lundberg, P. O. & Löfgren Mårtensson, L. (red.) Sexologi. Stockholm: Liber. 

Kjellgren C., Priebe G., Svedin C. G. & Långström N. (2010). Sexually coercive behavior in young men: Population survey of general and specific risk factors. Archives of Sexual Behavior, 39, 1161-1169. Mer information om publikationen

Bäsén A., & Långström N. (2006). Pervers? Om sex utöver det vanliga. Stockholm: Dejavu. Mer information om publikationen

Grann M., Långström N. m.fl. (2005). Riskbedömningar inom psykiatrin: Kan våld i samhället förutsägas? Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Mer information om publikationen