Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Denise Malmberg

Titel: Fil. dr och lektor i genusvetenskap

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Centrum för genusvetenskap

E-post: denise.malmberg@gender.uu.se

Presentation

Denise Malmberg forskar om brott och övergrepp mot personer med olika funktionshinder och med speciellt fokus på frågor kring kroppslighet och sexualiteter.

Publikationer i urval

Malmberg, Denise & Ferm, Kerstin (2009) Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder. Uppsala universitet: Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Crossroads to Knowledge 8. Publikationen i fulltext