Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Annika Rejmer

Titel: Fil. dr i rättssociologi, lektor

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: Annika.Rejmer@jur.uu.se

Presentation

Annika Rejmer forskar om samverkan mellan myndigheter som syftar till att förbättra bemötandet av våldsutsatta barn och kvinnor och bemötandets effekt på brottsutredningens kvalitet.

Nuvarande forskningsprojekt

High-conflict families of divorce

Publikationer i urval

Rejmer, A, Sonander, A, och Agevall, C. (2010) Våldsutsatta kvinnor berättar : En utvärdering av projekt Karin. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. Publikationen i fulltext

Rejmer, Annika (2003) Vårdnadstvister: en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa. AvhandlingLunds universitet: Sociologiska institutionen. Mer information om publikationen