Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

GullBritt Rahm

GullBritt Rahm, Gullbritt Rahm

Titel: Fil. dr i folkhälsovetenskap, leg. psykoterapeut

Lärosäte: Karlstads universitet

E-post: gullbritt.rahm@kau.se

Presentation

GullBritt Rahms forskningsområde har varit kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och sökt sig till självhjälpsgrupper.

Publikationer i urval

Engh Kraft, L, Rahm, G, Eriksson, U. (2016) "School Nurses Avoid Addressing Child Sexual Abuse". I The Journal of School Nursing Publikationen i fulltext

Rahm, GullBritt (2009) Ut ur ensamheten. Hälsa och liv för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och som deltagit i självhjälpsgrupp. Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Publikationen i fulltext

Rahm, GullBritt, Renck, Barbro & Ringsberg Karin C. (2006) "‘Disgust, disgust beyond description’ – shame cues to detect shame in disguise, in interviews with women who were sexually abused during childhood" i Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, nr. 13, 2006, s. 100–109.  

Renck, Barbro & Rahm, GullBritt (2005) "Sense of coherence in women with a history of childhood sexual abuse" i International Journal of Social Welfare, nr. 14, 2005, s. 127–133.