Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Carin Nordenstam

Titel: Doktorand

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Medicinska fakulteten, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post: carin.nordenstam@neuro.uu.se

Presentation

Carin Nordenstam forskar om flickor som utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök och deras behov av stöd i nära anslutning till händelsen samt föräldrars behov av stöd i den situationen. Inom forskningsprojektet erbjuds flickor som utsatts för våldtäkt möjlighet att få krisbehandling tillsammans med andra flickor i grupp. Frågeställningar inbegriper huruvida tidig intervention kan förebygga att flickorna utvecklar psykisk ohälsa, till exempel PTSD eller andra psykiska besvär.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Traumafokuserad krisgrupp för flickor 13-17 år som utsatts för våldtäkt/våldtäktsförsök. 

Beskrivning av projektet
Under en tvåårsperiod erbjuds flickor i åldern 13-17 år som söker sig till Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm möjlighet att delta i en studie som är knuten till Uppsala universitet, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Studien vill undersöka om en tidig intervention kan förhindra att flickorna utvecklar psykisk ohälsa. En randomiserad studie som följer upp flickorna efter 3, 6 och 18 månader, både de som erbjudits delta i krisgrupp och de som deltar i en kontrollgrupp. Studien undersöker också hur flickorna och deras föräldrar uppfattar den vård de fått, hur nöjda de är och om det är annan hjälp de önskat.

Finansiärer
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Tidsperiod
Januari 2009 till december 2010 + uppföljning