Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Lena Gunnarsson

Lena Gunnarsson, Lena Gunnarsson

Titel: Forskare i genusvetenskap

Lärosäte: Örebro universitet

E-post: lena.gunnarsson@oru.se

Presentation

En stor del av Lena Gunnarssons forskning handlar om relationen mellan kärlek, kön och makt. Hon är intresserad av hur könsmaktrelationer reproduceras i och genom kärlek, men också av vad det innebär att älska på jämlika villkor.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Feminist Theorizings of Intersectionality, Transversal Dialogues and New Synergies

Finansiär
Vetenskapsrådet

Tidsperiod
2013-2016

Publikationer i urval

Gunnarsson, L. (2016). The Dominant and Its Constitutive Other: Feminist Theorizations of Love, Power and Gendered Selves. Journal of Critical Realism, 15 (1). 

Gunnarsson, L. (2015). Amarlo por quién es: la microsociología del poder. Revista Sociológica, 30 (85), 235-258. 

Gunnarsson, L. (2015). Nature, Love and the Limits of Male Power. Journal of Critical Realism, 14 (3), 325-332. 

Gunnarsson, L. (2014). The Contradictions of Love: Towards a feminist-realist ontology of sociosexuality. New York: Routledge 

Gunnarsson, L. (2014). Loving him for who he is: The microsociology of power. In: Anna G. Jónasdóttir and Ann Ferguson, Love: a question for feminism in the twenty first century (pp. 97-110). New York: Routledge. 

Gunnarsson, L. (2013) On the Ontology of Love, Sexuality and Power : Towards a Feminist-Realist Depth Approach. Avhandling. Örebro: Örebro universitet 

Gunnarsson, L. (2011). Love – exploitable resource or ‘No-lose situation’?: Reconciling Jónasdóttir’s feminist view with Bhaskar’s philosophy of meta-reality. Journal of Critical Realism, 10 (4), 419-441. 

Gunnarsson, Lena (2010) "Loving him for who he is: Pinpointing the mechanisms of female subordination in heterosexual couple love". Paper presented at the conference Love in Our Time – a Question for Feminism, 2-4 December 2010, Örebro University. 

Gunnarsson, Lena (2008) "Accumulated Worthiness? Women and Men, Love and Authority" i Jones, Kathleen B. & Karlsson, Gunnel (red.) Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet. 

Gunnarsson, Lena (2007) "Sova med fienden: Feminister berättar om att ha sex med män" i Socialistisk Debatt: Heterosex, våld och sånt, nr.1, 2007, s. 35-54. 

Gunnarsson, L. (2005). Besvärliga begär. Bang: feministisk kulturtidskrift (1), 36-39.