Anna L Jonhed (Forssell)

Anna L Jonhed (Forssell),

Titel: Universitetsadjunkt

Lärosäte: Örebro universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post: anna.l.jonhed@oru.se

Nuvarande forskningsprojekt

Titel:
"Oönskade effekter i socialt arbete"

Beskrivning:
Mindre explorativ studie om sidoeffekter av socialt utrednings- och behandlingsarbete.

Tidsperiod:

2015-2016

Finansiärer:

Socialstyrelsen

Publikationer i urval

Forssell, A. (2016) Better safe than sorry? Quantitative and qualitative aspects of child-father relationships after parental separation in cases involving intimate partner violence. Thesis. Örebro studies in Social work 17. Örebro: Örebro university. Publikationen i fulltext

Forssell, A.M. & Cater, Å. (2015) Patterns in Child–Father Contact after Parental Separation in a Sample of Child Witnesses to Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence, 30(3): 339-349. Mer information om publikationen

Cater, Å & Forssell, A.M. (2014) Descriptions of fathers' care by children exposed to intimate partner violence (IPV) - relative neglect and children's needs. Child and family social work, 19, 185-193. Publikationen i fulltext

Broberg, A., Almqvist, L., Axberg, U., Grip, K., Almqvist, K., Sharifi, U., Cater Å K., Forssell, A., Eriksson, M. & Iversen, C (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Författarna och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext