Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Linn Sandberg

Titel: Fil dr i genusvetenskap

Lärosäte: Södertörns högskola

Institution: Institutionen för kultur och lärande

E-post: linn.sandberg@sh.se

Presentation

Linn Sandberg forskar om barn som bevittnat våld i nära relationer och de sociala nätverkens responser, med speciellt fokus på mor- och farföräldrar samt våld i nära relationer och teoriutveckling.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt 1
Children and young people living in rural areas witnessing violence at home: A study of the social network’s responses

Beskrivning av projektet
The responses of social networks to violence are under-researched, which is unsatisfactory given that acts of violence are both social events and social processes. When a man abuses his wife, for example, the violence takes place in specific social contexts, formed by the social relationships that constitute their social networks. These networks will respond to the violence in one way or another and such responses may be of vital importance for ending the violence, or they may even contribute to its perpetuation. Domestic violence in rural areas is another under-researched area that is addressed in this study.

Through the use of interviews, narrative analysis, ethnography and social network analysis, social network responses to the vulnerability of children who have witnessed violence at home, and those networks’ potential to support the children will be studied in a rural area of Sweden.

The following questions will be addressed: What possibilities does the network have to alter the situation for the children, to help them achieve change, obtain recognition and reconcile with the shortcomings of the adults? Which network structures and processes are most favourable?

Finansiärer
Riksbankens jubileumsfond

Tidsperiod
2010-2015 

Titel på projekt 2
Barns erfarenheter av sina mor- och farföräldrars respons på pappas våld.

Beskrivning av projektet
Det finns idag bristfällig kunskap om de sociala nätverkens betydelse för barn som bevittnat våld mellan vuxna i hemmet. Sandbergs tdigare forskning där vuxna intervjuats visar att mor- och farföräldrar kan spela en viktig roll men ytterligare kunskap behövs om barns egna erfarenheter. Syftet med det planerade projektet är därför att undersöka barns erfarenheter och perspektiv på mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Målsättningen med projektet är att utarbeta praktiska råd för hur professionella som möter våldsutsatta barn kan relatera till och arbeta med mor- och farföräldrar samt att i samarbete med praktiker leda till konkret, förbättrad psykosocial behandling av barn som bevittnat våld.

Tidsperiod
2015-2016

Finansiärer
Stiftelsen Allmänna barnhuset

Andra forskare som ingår i projektet

Projekt 1
Margareta Hydén, Nina Åkerlund

Projekt 2
Lucas Gottzén

Publikationer i urval

Åkerlund, N & Sandberg LJ. (2017) Children and Violence Interactions: Exploring Intimate Partner Violence and Children's Experiences of Responses. Child Abuse Review 26(1):51-62. Publikationen i fulltext

Sandberg LJ. (2016) “Love the kin you’re in?”: Kin network responses to women and children experiencing intimate partner violence. Feminism & Psychology 26(4) 444-463. Mer information om publikationen

Sandberg, L. (2016) Being there for my grandchild: Grandparents’ responses to their grandchildren’s exposure to domestic violence. Child and Family Social Work 21(2) 136-145. Publikationen i fulltext

Sandberg, L. (2015) Caught in between: Grandparents’ Responses to Children Exposed to Domestic Violence. I Hydén, Gadd & Wade (2015) A Response-based approach to the study of inter-personal violence. London: Palgrave Macmillan. s. 98-114. Mer information om publikationen

Sandberg, L (2013) Backward, dumb and violent hillbillies?: rural geographies and intersectional studies on intimate partner violence. Affilia Journal of Women and Social Work, 28(4) 350-365. Mer information om publikationen

Hearn Jeff, Nordberg Marie, Andersson Kjerstin, Balkmar Dag, Gottzén Lucas, Klinth Roger, Pringle Keith, Sandberg, Linn (2012) Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and masculinities, 15 (1), s. 31-55. Publikationen i fulltext