Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Johanna Simmons

Johanna Simmons, Johanna Simmons

Titel: Medicine doktor

Lärosäte: Linköpings universitet

Institution: Institutionen för klinisk och experimentell medicin

E-post: johanna.simmons@liu.se

Presentation

Johanna Simmons disputerade i april 2015 på avhandlingen Toward an integrated approach in reserach on interpersonal violence. Conceptual and methodological challenges. Centralt i avhandlingsarbetet är att utsatthet för olika typer av våld ofta hänger samman. Inom ramen för avhandlingsarbetet intervjuade Johanna Simmons även våldsutsatta män om vad som gjorde att de berättade om sina erfarenheter av våld för personal inom sjukvården. Johanna Simmons intresserar sig även för metodologiska frågor inom våldsforskning och hur man mäter våldsutsatthet. 

Publikationer i urval

Simmons, J., Wijma, B., & Swahnberg, K. (2015). Lifetime co-occurrence of violence victimisation and symptoms of psychological ill health: a cross-sectional study of Swedish male and female clinical and population samples. Publikationen i fulltext

Simmons, J. (2015). Toward an integrated approach in research on interpersonal violence. Conceptual and methodological challenges. DissLinköping University: Linköping. Publikationen i fulltext

Simmons, J., Wijma, B., & Swahnberg, K. (2014). "Associations and experiences observed for family and nonfamily forms of violent behavior in different relational contexts among Swedish men and women". Violence and Victims, nr 1 (2014)29, s. 152-170. Publikationen i fulltext

Swahnberg, K., Davidsson-Simmons, J., Hearn, J., & Wijma, B. (2012). "Men's experiences of emotional, physical, and sexual abuse and abuse in health care: A cross-sectional study of a Swedish random male population sample". Scand J Public Health, nr 2, 2012(40), s. 191-202. Publikationen i fulltext