Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Anna Tiihonen Möller

Anna Tiihonen Möller,

Titel: PhD, Bitr. överläkare Kvinnokliniken Södersjukhuset

Lärosäte: Karolinska Institutet, Södersjukhuset

Institution: Institutionen för klinisk forskning och utbildning

E-post: anna.tiihonen-moller@sodersjukhuset.se

Presentation

Anna Tiihonen Möller forskar om våldtäkt och dess konsekvenser. Hon disputerade 2015 med avhandlingen "Consequences of rape: injuries posttraumatic stress and neuroendochrinological changes". Avhandlingen handlar om såväl fysiska skador efter våldtäkt, PTSD och depression efter våldtäkt, stresshormoner och påverkan på GABA-A receptorn.

Nu ingår hon i ett projekt om ofrivillig drogning under våldtäkt i samarbete med farmakologiska institutionen på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Publikationer i urval

Tiihonen Möller, Anna (2015) Consequences of rape: injuries, posttraumatic stress, and neuroendocrinological changes. Avhandling. Stockholm: Karolinska Institutet Publikationen i fulltext

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. (2014) "Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape". PLoS One 2014 Oct 23;9(10) Mer om publikationen

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Nyberg S, Söndergaard HP, Helström L. (2014) "Women with PTSD have changed sensitivity to GABA-A receptor active substances" Psychopharmacology (Berl). 2014 Oct 28 Mer om publikationen

Möller AS, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. (21012) "Patterns of injury and reported violence depending on relationship to assailant in female Swedish sexual assault victims" J Interpers Violence 2012 Nov;27(16)3131-3148. Mer om publikationen