Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Malou Andersson

Titel: Jur. Dr straffrätt

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: malou.andersson@juridicum.su.se

Presentation

Malou Andersson arbetar som forskare och lärare i straffrätt och barnrätt på juridiska institutionen, Stockholms universitet och är även knuten till Barnrättscentrum, Stockholms universitet. Hennes forskning rör våld i nära relationer, mellan vuxna men också föräldrars våld mot barn. 

Publikationer i urval

Andersson, Malou (2016) Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning: fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Mer information om publikationen

Andersson, Malou (2016) Fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4a§ brottsbalken – att fånga det svårfångade. Svensk Juristtidning 100 år.