Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket fyller en viktig roll i rättskedjan i samband med brotts-utredningar. De utför kvalificerade analyser och bedömningar inom rätts-psykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik samt bedriver forskning och genomför utredningar.

Rättsmedicinalverkets specialister genomför analyser och bedömningar som hjälper domstolar, åklagare och polis att förstå omständigheter i olika rättsfall.

Till grund för åklagarnas och domstolarnas beslut ligger oftast rättsintyg utfärdade av läkare. Rättsmedicinalverket ansvarar för ett pågående arbete med att förbättra dessa.
 

Gå till hemsida: www.rmv.se