Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Blekinge

Vad gör Länsstyrelsen? 

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Om du arbetar inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Regeringsuppdrag

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar: 

  • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Se den nationella strategin på regeringens webbplats

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Publikationer i urval

Jämställt Blekinge 2018–2026

Länsstyrelsen Blekinges strategi för ett jämställt Blekinge 2018–2026.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)