Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationell myndighetssamverkan

Nationell myndighetssamverkan är en grupp med 18 nationella myndigheter, samt länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande i gruppen.

Myndighetssamverkan ska vara en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer, sprida kunskap och möjliggöra samverkan kring specifika projekt. Gruppen ska också arbeta för att sprida kunskap till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld. Allt detta bör stimulera och stärka arbetet för kvinnofrid i de olika myndigheterna.

Presentation Nationell myndighetssamverkan

Medverkande myndigheter i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

FN-rapportör deltog i konferens

2013 hölls konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. En av huvudtalarna var FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor. Läs mer om konferensen och se filmer här.