Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid är en grupp med 18 nationella myndigheter, samt länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande i gruppen.

Myndighetssamverkan ska vara en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och sprida kunskap om kvinnofrid samt möjliggöra samverkan kring specifika projekt. Gruppen ska också arbeta för att sprida kunskap till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld. Allt detta bör stimulera och stärka arbetet för kvinnofrid i de olika myndigheterna.

Presentation Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Logotyper medverkande myndigheter

FN-rapportör deltog i konferens

2013 hölls konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. En av huvudtalarna var FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor. Läs mer om konferensen och se filmer här.