Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbsändning från konferensen

Kvinnofridskonferensen 2018 filmades och sändes direkt av SKL Play över webben. Det kommer även att vara möjligt att se sändningen i efterhand.

Det kommer att dröja något innan de filmade seminarierna kan läggas ut. Vi återkommer så snart som möjligt med en länk där du kommer att kunna gå in och titta på filmen.

Program för sändningen