Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

FREDA: Bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer

  • Datum: 30 mars, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utbilda socialtjänst i FREDA bedömningsmetoder. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. 

Utbildningens innehåll: Lagstiftning - Sammanfattning vad är våld i nära relationer och våldets konsekvenser - Vad kan ingå i en utredning - Nyttan med standardiserade bedömningsinstrument – FREDA kortfrågor, FREDA beskrivning och FREDA farlighetsbedömning - Att göra en riskbedömning och säkerhetsplanering.

Utbildningen är tre heldagar, 7-8 mars samt 30 mars 2017. 

Mer information om evenemanget och anmälan