Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Samverkan vid hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: 21 mars, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund
  • Arrangör: Ledningsgruppen - myndighetssamverkan mot våld i nära relationer
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Temadag

Endagskonferens med syfte att bidra till ökad samverkan mellan aktuella aktörer som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och därmed öka skyddet och stödet till de utsatta.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om övergrepp på flickor och pojkar, kvinnor och män. Det hedersrelaterade våldet kan handla om social kontroll, hot, våld och ytterst mord. Könsstympning och barnäktenskap/tvångsäktenskap är uttryck för hedersrelaterat våld som är förbjudna enligt svensk lag.

Föreläsare: 

Anna-Karin Hasselborg, arbetar som samordnare mot våld i nära relationer i Kramfors kommun. Hon har sedan 2009 arbetat med våld i nära relation och hedersrelaterat våld både genom forskning och undervisning. Hon föreläser om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och hot- och riskbedömningar runt om i landet.

Mikael Thörn, arbetar inom det nationella kompetensteamet. Han har arbetat mot hedersrelaterat våld sedan slutet på 90-talet, både inom socialtjänsten men även bland annat på Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Institutet för vård och omsorg och senast nu på Regeringskansliet med förslaget på ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupper för dagen:

beslutsfattare, rektorer/chefer, nyckelpersoner inom skola, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård. Operativ personal och ideella organisationer som i sitt arbete möter personer som kan vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan