Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att fråga om våld med stöd av FREDA kortfrågor

  • Datum: 27 april, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand.
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Syftet med utbildningen är att få baskunskaper om våld i nära relationer/mäns våld mot kvinnor samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Kursens innehåll: 

Socialnämndens ansvar i arbete mot våld i nära relationer.

Baskunskaper vad är våld i nära relationer och dess mekanismer samt information om prostitution och människohandel.

Att fråga om våld i nära relationer med stöd av FREDA kortfrågor.

Detta är kurstillfälle 1 av 2. 

Mer information och anmälan