Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att möta våldsutövare i myndighetsutövande socialtjänst

  • Datum: 28 april, kl. 08.30–12.00
  • Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra Hamngatan 3, Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götaland
  • Kontaktperson: Katarina Björkgren
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar en utbildning om att möta våldsutövare i myndighetsutövande socialtjänst som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra skydds- och säkerhetsarbete för våldsutsatta barn och vuxna.

Syfte med utbildningen är att erbjuda kunskapsstöd för att kunna utveckla arbetet med att möta utövare av våld i nära relationer inom myndighetsutövande social­tjänst.

Utbildningen riktar sig till handläggande socialsekreterare och 1:e socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg. 

Detta är kurstillfälle 3 av 3. 

Mer information och anmälan