Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Temadag om barns utsatthet för våld och olika sätt att stödja brottsoffer

  • Datum:
  • Plats: Elite Park Avenue, Göteborg
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Brottsoffermyndigheten
  • Temadag

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld.