Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Temadag om prostitution och människohandel

  • Datum: 30 mars, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Klara Westerlund
  • Temadag

Hur kan efterfrågan av sexköp motverkas? Länsstyrelsen anordnar en temadag om prostitution och människohandel samt lansering av Gävleborgs regionkoordinator.

Människohandel är vår tids slaveri och hänger nära samman med fattigdom och ekonomisk ojämlikhet i världen. Fortfarande köps och säljs människor och inte sällan finns kopplingar till den organiserade brottsligheten. Under denna temadag kommer du att få kunskap om vad som kännetecknar människohandel, sambanden till prostitution och hur dessa brott kan förebyggas.

Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, pedagogiskt arbete, hotell -och taxiverksamhet, näringsliv samt politiker och ideella föreningar i Gävleborgs län.

Mer information och anmälan