Konferens - För och med unga

  • Datum: –15.45
  • Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm
  • Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Kontaktperson: Henrik Karlsson
  • Konferens

En konferens om att arbeta med ett ungdomsperspektiv för att förebygga våld och främja demokrati. För dig som vill fördjupa dig i vad ett ungdomsperspektiv kan innebära i praktiken och hur det kan integreras i ett övergripande lednings- och styrningsarbete.

Konferensen riktar sig till dig som är politiker, chef eller har en strategisk funktion inom kommunal verksamhet. Vi ser gärna att kommuner som genomför eller tänker genomföra ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) deltar. Den är också av intresse för dig som arbetar med att förebygga våld eller med ungas delaktighet och inflytande.

Mer information och anmälan