Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Hat, hot och heder

  • Datum: 25 april, kl. 13.00–17.00
  • Plats: Umeå, Folkets hus
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten med flera
  • Kontaktperson: Sara Moberg
  • Temadag

Brottsofferjouren Umeå, Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd (UmeBrå) samt Länsstyrelsen Västerbotten bjuder i samverkan in till en eftermiddag med temat ”hat, hot och heder”.

Konferensen riktar sig till verksamma inom ideella föreningar, skola, socialtjänst, sjukvård samt myndigheter som polis och domstolar med flera som möter den problematik som det aktuella temat berör.

Mer information och anmälan