Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildning – våld i nära relationer

  • Datum: 26 april, kl. 13.00–16.30
  • Plats: Konsert & Kongress, Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Maha Eichoue
  • Utbildning

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till utbildning om våld i nära relationer. Utbildningen sker inom ramen för Länsstyrelsens regionala uppdrag och i samråd med länets kvinnofridsnätverk. Utbildningen förutsätter att du har baskunskap om våld i nära relationer.

Föreläsare: Kristinehamns samordnare mot våld i nära relationer heter Sabina Gómez Jansson. Sabina arbetar främst med vuxna som utsätts för våld i nära relationer, barn som lever med våld i familjen, våld i samkönade relationer och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men också med stöd till övriga brottsoffer och anhöriga till brottsoffer.

Målgrupp: Socialtjänst - barn och unga, vuxna, utredning och uppföljning, råd och stöd (eller liknande), kvinnojourer.

Mer information och anmälan