Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningsdag: riskbedömningsinstrumentet PATRIARK

  • Datum: –16.00
  • Plats: Huskvarna
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län med flera
  • Kontaktperson: Madeleine Söderberg
  • Utbildning

Att genomföra en strukturerad riskbedömning är ofta en förutsättning för att förhindra nya våldshandlingar. Det är en viktig del i arbetet med att skydda personer som utsätts för våld. Denna utbildningsdag fokuserar på att bedöma risk för hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Resursteam Heder och Jönköpings kommun bjuder in till en utbildningsdag i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK.

Målgrupp för utbildningen är personer inom socialtjänst, kvinno- och tjejjourer och rättsväsende. Antalet platser är begränsat, vi förbehåller oss därför rätten att fördela dem vid behov.

Mer information och anmälan