Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA bedömningsmetoder

  • Datum:
  • Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Syftet med utbildningen är att deltagarna får redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd inklusive att genomföra säkerhetsplanering och riskbedömning.

Utbildningen vänder sig till utredande socialsekreterare samt kvinnojourer som utför socialtjänst. Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen omfattar tre dagar.

Dag 1: 20 september kl 09.00-16.00
Dag 2: 18 oktober kl 09.00-16.00
Dag 3: 19 oktober kl 09.00-16.00 

Mer information och anmälan