Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningskonferens: barn och unga i hederskontext

  • Datum: –16.00
  • Plats: Scandic Stora hotellet "Gamla biografen" Brunnsgatan 31
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanlands län och Rädda barnen
  • Kontaktperson: Therese Dolk
  • Konferens

Länsstyrelsen i Södermanland och Rädda Barnen bjuder in personal verksam i skolan till en utbildningskonferens om barn och unga som lever med hederskontext.

Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning samt kännedom om vilken hjälp och stöd som finns för yrkesverksamma som möter barn och unga som lever med hederskontext.

Mer information och anmälan