Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Pornografi, efterfrågan av sexuella tjänster och våld

En föreläsning för yrkesverksamma om porr och konsumtion samt hur det hänger ihop med prostitutionsindustrin – dess samband mellan attityder, normer och värderingar.

Forskning visar att snittåldern i Sverige för debut av nätporr är 12 år. Vanligaste stället är i skolan eller hos kompisar. Den nätporr som finns på internet har ofta våldsamma inslag, är kvinnoförnedrande men även beroendeframkallande. Vad händer i hjärnan hos den som konsumerar pornografi? Finns det några samband mellan pornografikonsumtion och hälsa, attityder, relationer och sexliv som vi behöver ta på allvar? Kan vi arbeta förebyggande mot efterfrågan av sexköp? Och till sist, hur pratar vi med barn och ungdomar om detta? 

Mer information och anmälan