Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Maskulinitetsnormer, idrott och våld – Hur hänger det ihop?

  • Datum: 20 september, kl. 08.30–16.00
  • Plats: Varberg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Urszula Hansson
  • Temadag

Vad är normer? Vad innefattar maskulinitetsnormer? Hur påverkar de oss i vardagen samt inom idrottssammanhang? Och hur kan vi motverka de destruktiva uttrycken av dessa normer?

Denna temadag riktar sig till dig som arbetar inom idrottsrörelsen, föreningsvärlden, skola, förskola, elevhälsan, socialtjänsten, rättsväsendet, på HVB-hem, som god man, inom hälso- och sjukvården, näringslivet eller i en ideell organisation. 

Mer information och anmälan