Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Barns upplevelser av våld: frågor om symptom, strategier och relationer med den våldsutövande föräldern

  • Datum: 15 september, kl. 10.00–15.30
  • Plats: Piteå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten
  • Kontaktperson: Lisa Lindström
  • Föreläsning

Att uppleva våld är vardag för tusentals barn i Sverige. En del ser en förälder slå den andra föräldern, och en del blir också utsatta själva. Dessa upplevelser påverkar barn på många olika sätt både på kort och lång sikt.

Detta är barn som vi möter i alla offentliga verksamheter, att ha en grundläggande förståelse för deras upplevelser är nödvändigt då det är vårt ansvar för att undvika att situationen förvärras. 

Föreläsning med Anna L Jonhed, socionom och fil. dr i socialt arbete vid Örebro universitet. 

Mer information och anmälan