Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Riva hinder: gränssättning och våldsutsatthet bland barn och unga med funktionsnedsättning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Umeå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten och Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Sara Moberg
  • Temadag

Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning.