Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kraftsamlingsdag: Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer

  • Datum: –15.30
  • Plats: Härnösand
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Kontaktperson: Annica Odelind
  • Temadag

Årets kraftsamlingsdag ägnas till barnen. Hur påverkas de av att bevittna våld? Vilket stöd hjälper dem? Hur blir det för barnen i umgänge med den våldsamme föräldern?

Inledningsvis/avslutningsvis redovisas hur berörda myndigheter under 2016-2017 har arbetat med den myndighetsgemensamma länsstrategin mot våld i nära relationer.

Mer information och anmälan